Hos Eskelund har man 20 gylletanke placeret strategisk i marken, hvor gyllen skal bruges, og det hele udbringes med hjemmebygget gylleudlægger.

Det kan hurtigt blive en stresset omgang at planlægge udbringningen af gylle så effektivt som muligt. Koordinering af lastbiler, gyllevogne - eller gylleudlægger - flytning af buffertank, og dertil oprydning på landevejen skal nås imellem de øvrige mange opgaver i et travlt forår.

Det kan derfor være ganske inspirerende at besøge Eskelund på Fyn, som i mange år har tænkt nøje over bedriftens gyllestrategi.

Faktisk begyndte tankerne tilbage i midten af halvfemserne, hvor man anlagde nyetablerede gylletanke centralt i markerne fremfor placering ved staldene.

Eskelund købte ret tidligt en lastbil til transport af grise, foder samt flytning af gylle, så man brugte vinteren og sommeren på at flytte gyllen ud til de gylletanke, som stod i marken, og dermed var klar til udbringeren om efteråret og specielt foråret.

I dag har Eskelund i alt 20 gylletanke placeret strategisk i marken, samt 3,5 kilometer rørledning til gylle, anlagt i tilknytning til tankene, så man i sæson har en så effektiv gylleudbringning som overhovedet muligt.

Med en strategisk placeret fodercentral ved Gedsted på det vestlige Fyn, har man de øvrige fire ejendommen og de 1.100 hektar dyrket jord placeret inden for en radius af 11 kilometer herfra.

Eskelund producerer årligt 95.000 slagtesvin fra syv kg, det giver cirka 60.000 kubikmeter gylle, som stort set bringes ud på samtlige 1.100 hektar.

Inklusiv gylleaftaler kommer det årlige overkørte areal med gylle op på cirka 1.800 hektar.

Stort set al gyllen udbringes med egen gylleudlægger, og der er tale om en ret speciel maskine, som er bygget hos smed og ingeniør Kaj Wæhrens. Maskinen har i den netop overstået sæson 2019 kunne fejre 20 års jubilæum. med knap 17.000 timer samt 1,6 millioner kubikmeter bag sig - uden nævneværdige driftsstop.

{% image: 2 %}

Gylleudlæggeren giver rettidighed

Det var et helt bevist valg, at man på Eskelund har valgt en selvkørende gylleudlægger til størstedelen af gylleudbringningen i slutningen af 90'erne.

Det handler om en kombination af rettidighed, kuperet terræn, at være så skånsom som overhovedet muligt i marken, samt at være til mindst mulig gene for naboer og trafik.

- Med denne udlægger er vi næsten altid sikker på at kunne køre på vores til tider meget kuperede marker, både på stejle bakker og med meget sidehæld, fortæller Ole Madsen, som er medarbejder hos Eskelund, og har kørt med gylleudlæggere siden begyndelsen af 90'erne.

- Vi har nogle marker, cirka 80 hektar, hvor det slet ikke kunne lade sig gøre at køre med traktor og gyllevogn, påpeger han.

- Vi har meget jord hvor gylleudbringning ville være meget vanskeligt med andet udstyr. Denne maskine begår sig bedre og er mere skånsom end noget andet der findes på markedet i dag, fortæller Ole Madsen.

Én ting er rettidighed, noget andet er effektivitet, og med de strategiske placerede gylletanke, så opretholdes den på et ganske højt niveau:

- Vi har 800 meter slange på udlæggeren og 2 x 1.000 meter slange på to slangeruller, som vi kan lægge ud med traktor, men vi bruger for det meste blot den ene slangerulle på 1.000 meter, fortæller Ole Madsen.

Mange steder tages der direkte fra gylletanken, eller der kobles direkte på én af de 3,5 kilometer gylleledninger.

Eskelund fortæller, at rørledninger til gylle kræver en smule opmærksomhed:

- Man skal være opmærksomme på at rørledningerne skal udluftes for gas inden slangen tilsluttes. Ellers kan der opstå voldsomme trykstød i slangen til gylleudlæggeren, fortæller Ole Madsen.

Gassen er dannet af den gylle, der har fået lov til at stå i rører fra sidste gang rørledningen blev benyttet. Hvis rørledningen gennemskyldes med vand efter benyttelse, så undgås denne gasudvikling.

Rørledningerne på Eskelund er bygget i etaper og er seks tommer i diameter.

{% image: 3 %}

Gyllen flyttes usynligt

På Eskelund råder man over to lastbiltrækkere, hvor den ene udelukkende kører grise mellem stald og slagteri, mens den anden kører foder og gylle.

Når der ikke flyttes foder mellem bedriftens egen foderfabrik og ejendommene, så spændes gylletraileren på, og der flyttes gylle fra ejendommene og ud til tankene i marken.

Man fortæller, at sidegevinsten foruden en mere effektiv gylleudlægning i sæsonen også er et godt image overfor naboerne, som næsten ikke registrerer, at der udbringes gylle. Gyllen flyttes og udbringes nærmest usynligt.

Den megen trafik med gyllevogne på vejen fjernes, og lastbil-transporten i foråret reduceres meget, som dog ikke helt kan undgås.

Eskelund fortæller også, at man har en vognmand, som lejes ind til yderligere transport af gylle ud til udlæggeren i sæsonen, når det er nødvendigt.

Det betyder også, at Eskelund aldrig advarer naboer om gyllekørsel, men dog holder øje med konfirmationer og lignende i foråret.

Desuden læsser man alt gyllen i gylletrailerne med en traktormonteret Harsø pumpe og gyllerører, da man på den måde sørger for at have en oprørt tank, selv under flytningen af gylle.

{% image: 4 %}

Specialbygget gylleudlægger

Den selvkørende gylleudlægger på Eskelund er desuden ikke en helt almindelig udlægger.

Den er blevet bygget på Sjælland i samarbejde mellem Ole Madsen og maskinbygger Kaj Wæhrens. Derfor kalder Eskelund også udlæggeren for en KW Udlægger, og maskinen er ret unikt, da der blot er bygget denne ene maskine.

- Det var et rigtigt sjovt projekt at være med til at bygge, fortæller Ole Madsen, som påpeger, at Eskelund Landbrugs ejer, Erling Lercke-Simonsen, var meget fremsynet på daværende tidspunkt, og lod medarbejderne udvikle eget udstyr, fremfor at købe færdigproduceret udstyr:

- Og det har altid været med det formål, at lave det billigere og mere tilpasset til netop dét vi søgte, fortæller Ole Madsen.

Og det var netop også grunden til at man selv kastede sig ud i produktionen af gylleudlæggeren på Eskelund og ikke blot købte en hyldevare:

- Vi havde nogle ønsker om fire lige store hjul, som var drejbare, en vægtfordeling, hvor motoren blev placeret i bag, samt en mere enkelt opbygning, hvor kabinen ikke ville kunne drejes 180 grader, som vi eksempelvis kender det fra Agrometers udlægger - for dét er mange af vores marker simpelthen for kuperet til, at man vil svinges ud at sidde på siden af maskinen.

Ved at flytte motoren fra forakslen på maskinen til bagaksel, så har man fået plads til en ATV under førerhuset, som en ret unik detalje.

- At vi har ATV'en med i marken er rigtig rart, og betyder en stor fleksiblitet, hvor vi lynhurtigt kan komme mellem gylleudlægger og traktoren med slangerulle eller pumpevogn, eller hvis eksempelvis uheldet skulle være ude, og der sker et brud på slangen eller lignende, fortæller Ole Madsen, som viser, hvor let ATV'en tages ind og ud af den lille garage under førerhuset.

Maskinen kunne i sæson 2019 fejre 20 års jubilæum, og maskinen har i sin tid kørt over 1,6 millioner kubikmeter gylle ud på knap 17.000 driftstimer.

Det er ret imponerende, og maskinen er hverken blevet svejset på eller ombygget. Dog valgte man i 2008 at ombygge fra 24 meter bom til en 36 meter bom.

{% image: 5 %}