Ung svineproducent med lejede stalde afprøver zinkfrit-fremtidsfoder

Vestjyllands Andel har lavet et samarbejde med Casper Bech Poulsen på 25 år. Han har siden maj været forsøgsvært og hjulpet foderproducenten med at afprøve og udvikle nye fodertyper og -strategier til fremtidens svineproducenter. Det er produktrådgiver hos Vestjyllands Andel, Anders Kaae, der står for afprøvningerne. Han glæder sig over samarbejdet, der i første omgang skal kigge på problematikkerne i forbindelse med udfasningen af medicinsk zink.

- Vi kan have nok så mange teorier om effekten af det foder, vi udvikler, men det vigtigste er at få dem afprøvet i praksis under produktionsforhold. Èn ting er teori, noget andet er praksis, og hos Casper har vi mulighed for at teste under optimale forhold, siger Anders Kaae, mens han viser rundt i stalden på Vejling.

God tilvækst gav godt samarbejde

Casper Bech Poulsen lejede som 22-årig bedriften Vejling ved Lemvig, hvor han gik i gang med at producere slagtesvin. Nu laver han 10.000 slagtesvin og 7.500 30-kilos grise. Der er 1.100 stipladser i klimastalden, og det er her afprøvningerne finder sted.

- Det er spændende at være med til at afprøve ny viden på det her område. Jeg vil gerne være med til at udvikle det foder, vores grise skal æde i fremtiden, siger Casper Bech Poulsen. Han er allerede en dygtig svineproducent. Tilvæksten i klimastalden har ligget over 650 gram pr. dag. Og det var med til at rette fokus på den unge landmand, da Vestjyllands Andel skulle finde en egnet forsøgsvært. Klimastalden på Vejling indeholder to identiske stalde med 550 stipladser.

Stræber efter topresultater uden zink

Anders Kaae kendte til Casper Bech Poulsens forretning og vidste, at han stod med nogle tomme stalde, der kunne udnyttes til afprøvninger med smågrise.

- Vores foder skal kunne stå mål med hurtigt voksende grise, og jeg kendte til Caspers resultater i klimastalden. 650 grams tilvækst er det, vi skal stræbe efter, forklarer Anders Kaae. Afprøvningerne viser dog, at der skal noget ekstra godt foder til for at opnå topresultater i klimastalden, hvis smågrisene ikke må få hjælp af zinkoxid.

Tilvæksten med foder uden medicinsk zink ligger omkring 550 gram pr. dag og foderforbruget 1,7-1,8 foderenheder pr. kg. tilvækst.

Kender ikke foderet

Samarbejdet mellem Casper Bech Poulsen og Vestjyllands Andel er baseret på otte ugers kontrakter, der svarer til holddriften. Casper aflønnes af Vestjyllands Andel for ekstra tid til primært vejning, dataindsamling og sortering. Alle grise vejes en gang om ugen, og foderforbruget gøres ligeledes op en gang om ugen. Det hele foregår på stiniveau.

- Det er vigtigt for mig, at jeg kan bidrage med noget praktisk viden, der kan gøre gavn hos andre. I dagligdagen ved jeg ikke, hvilket foder der fodres med. Jeg gør faktisk bare det, jeg plejer, bortset fra at jeg tæller, vejer og sorterer lidt grundigere. Det er vigtigt at finde en løsning på, hvordan vi kan få grisene til at vokse tilfredsstillende uden brug af medicinsk zink, fortæller Casper Bech Poulsen.

Ander Kaae supplerer ved at forklare vigtigheden i, at foderet afprøves i et virkelighedstro produktionssystem.

- Vores afprøvninger skal ligne praksis i staldene så meget så muligt, så vi kan bruge resultaterne ude ved vores kunder. Produkt-rådgiveren forklarer, at han er overrasket over den interesse, udenlandske firmaer har vist for afprøvningskonceptet i klimastalden.

Tiden bruges bedst i stalden

På Vejling er der både gode amerikanersiloer og en fin foderlade med blandeanlæg. Casper Bech Poulsen har været hjemmeblander, men på grund af høje kornpriser og travlhed i staldene valgte han at fodre med færdigfoder.

- Min tid er bedst brugt hos grisene og ikke i laden. Jeg har ikke fortrudt at opgive hjemmeblanderiet. Der går meget tid med at passe et mølleri, der er mange alarmer, og der er kun mig til at springe til. Det kan ikke hjælpe noget, at dyrene står uden foder i flere timer, siger Casper Bech Poulsen. Han har regnet på omkostningerne. Det går omtrent lige op, om han blander selv eller køber færdigfoder, hvis alle udgifter og tidsforbrug regnes med. Desuden er han sikker på, at fodring med færdigfoder giver en mere stabil produktion.

Expandat giver god opblødning

Alle dyr fodres via et spotmix-anlæg, og her justerer Casper Bech Poulsen på tilsætningen af vand, så de mindste grise får så tykt og energirigt foder så muligt. Slagtesvinene får så meget vand i foderet, at det når ud i enderne af langkrybberne, så de svageste også får foder. Færdigfoderet er expandat, hvilket giver god opblødning i anlægget.

- Til at starte med havde jeg svært ved at få grisene ens i slagtesvinestalden. Men efter at jeg har justeret på vandindholdet og foderet flyder ud i hele krybben, har det hjulpet, forklarer den unge svineproducent. Slagtesvinene fodres fem gange dagligt med den sidste fodring klokken 21.30. I klimastalden spørger føleren hver 10. minut.

Svineproducent i lejede stalde

Beslutningen om at blive selvstændig svineproducent i lejede stalde kommer med et ønske om at skabe en platform for noget større.

- Jeg var 22, da jeg startede op med svineproduktion. Det er meget nemmere at starte op i lejede stalde end at købe. Finansieringen er knap så tung, kassekreditten knap så stor, og den del man selv skal lægge i udbetaling, er meget mindre, fortæller Casper Bech Poulsen. Landmanden har nu tre års erfaring som selvstændig. Det har givet ham mange gode erfaringer, der kan danne basis for fremtidige planer om livet på landet.

- Der er ingen tvivl om, at hvis du spurgte mig for tre år siden, så er denne løsning med produktion i lejede stalde bare et springbræt til at købe egen ejendom. Men jeg har lært en masse om mig selv, og jeg kan kun råde andre unge på at trække vejret en ekstra gang, før de springer ud i at købe landbrug og stifte milliongæld, forklarer han. Ambitionen om at få have støvler i egen stald er der stadig, men hvornår det bliver, tør den unge landmænd ikke sige noget sikkert om.

Finansiering til opstart kræver en god plan

Casper Bech Poulsen startede op som svineproducent, efter han blev EUX-student fra Asmildkloster Landbrugsskole i 2016. Beslutningen blev taget umiddelbart efter landbrugsskolen og blev til virkelighed efter besøg i fem banker. Han kendte ejendommen, og vidste at stalde og foderlade var i orden. Finansieringen kom hurtigt på plads, med basis i kontraktfinansiering på slagtesvin.

- Det kræver et godt stykke hjemmearbejde, en plan, et realistisk budget, og at du sælger dig selv bedst muligt, siger Casper Bech Poulsen, der kun var 22 år, da han gik i banken.

I 2017 købte han de første dyr ind. I 2018 gik det ikke så godt med priserne, men her i 2019 er det vendt, og den unge svineproducent kan se frem til en kraftig konsolidering. Casper har et halvt års opsigelse, og udlejer har et års opsigelse på lejekontrakten.