På NutriFair holder specialister fra Vilomix og Danish Agro oplæg om udfasning af zink. De tager videnskaben med ind i stalden og omsætter teori til praksis.

Udfasningen af zink er det store samtaleemne i svineproduktionen, og det bliver kun større i takt med, at deadline for udfasningen nærmer sig. Derfor giver produktchef i Vilomix, Kristina Sørensen og seniorrådgiver, Jens Svendgaard deres bud på, hvad man som svineproducent kan gøre, når udfasningen af zinkoxid træder i kraft senest i 2022. Målet med oplægget på NutriFair er at servere velbeskrevet teori i en praktisk metode, der er direkte implementerbar til besætningen.

- Fagligt taler vi meget om udfasningen af zink, men tit kan konklusionerne blive højtflyvende, og koblingen til hverdagen mangler. På NutriFair vil Jens og jeg koble vores stærke faglige baggrund med vores brede erfaringer fra svineproduktionen. I samspil med hinanden vil vi bringe vores viden i spil, og give publikum input til håndgribelige metoder funderet i de videnskabelige teorier, der kan bruges på ens egen bedrift, fortæller Kristina Sørensen.

Danske svineproducenter ligger allerede i toppen, når det gælder produktivitet og et lavt forbrug af zink, men der er stadig lang vej til at kunne klare en succesfuld fravænning uden brug af medicinsk zink for at behandle diarre.

Alt det grisen udsættes for ved fravænning skal være i fokus

Kristina Sørensen fortæller derudover, at der ikke er en "en-til-en" erstatning for medicinsk zink, og det er derfor, at udfasningen ikke er så veldokumenteret, men indeholder flere løsningsmuligheder til at opnå succes.

Kristina og Jens fokuserer ikke på ét bestemt alternativt, men vil i stedet have fokus på dyrene og besætningen i sin helhed.

- Det bliver jo meget komplekst, når vi tager zink ud af foderet. Så skal man fokusere mere overordnet på hele driften. Foderløsningerne skal fungere i samspil med hygiejnen, og foder og hygiejne kan kun fungere med et godt management. Sat helt på spidsen skal man tænke således, at når grisen skal fravænnes, skal man overtage soens rolle og lære grisen, hvordan den skal drikke, spise og blive fysiologisk stærk, så en gris kommer godt fra start og har mindre tendens til fravænningsdiarre, siger Kristina Sørensen og fortsætter:

- Det handler jo om grisens nærmiljø såsom temperatur, vandforsyning, hygiejnen, foderet og alt andet, den nye gris bliver udsat for, når den bliver fravænnet. Det, der virker på en besætning, virker ikke nødvendigvis hos den næste. Derfor har vi brug for at få omsat de mange faktorer til praksis ude på bedrifterne, og det vil Jens og jeg give et bud på, slutter Kristina Sørensen.