Det er ikke lige meget, hvornår grisene bliver fodret af. Hollandske forskere har vist, at hvis grise fodres om natten, tager grisene væsentligt mere fedt på, end hvis de blev fodret om dagen.

Døgnrytmen påvirker stofskiftet, hvilket kan udnyttes i svineproduktionen. Det er dog ikke om natten, der skal fodres, hvis man vil have en høj kødprocent og en lav klimabelastning. Nattefodring giver øget fedtlag og større methanproduktion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fedtaflejringen hos slagtesvin, der fodres om natten mellem klokken 22 og 06, stiger med syv procent sammenlignet med svin, der fodres i dagtimerne, viser en undersøgelse af Rik van Erp, Ph.d.-studerende ved Wageningen University & Research. Han fandt således, at timingen på fodringerne påvirker energibalancen, selv om fordøjelsen var upåvirket. Hos grise fodret om natten fandt han en tre procent lavere varmeproduktion i løbet af natten. Desuden var dyrene mindre aktive om natten. Den energi, der bliver sparet på varme og lavere aktivitet, bliver lagret som fedt. Derfor ses en væsentlig forøgelse af spæklaget hos de nattefodrede grise.

Denne ekstra fedtaflejring resulterede i 1,7 kg mere fedt pr. gris og 0,6 mm større spæktykkelse. Kødprocenten faldt med 1,1. Kropsvægten forblev uændret.

Produktionen af den kraftige drivhusgas methan var desuden 30 procent større i de nattefodrede grise.

Har man magre søer, kan det dog være en fordel at fodre om natten. Her vil man gerne have en øget fedtaflejring i drægtighedsperioden, så søerne kan klare sig igennem faring og diegivning i god huld.

Læs mere om fede grise, der hjælper mennesker her.