Abonnementsartikel

Klovsygdommen Digital Dermatitis hos danske malkekøer er i dag et udbredt problem, som forringer dyrevelfærden og koster landbruget penge. Det vil et partnerskab mellem forskere, brancheorganisationer og virksomheder nu råde bod på.

De mest effektive metoder til at behandle og forebygge klovsygdomme er bedre hygiejne og fodringsprincipper i staldene. Men trods landbrugets ihærdige forsøg på at slippe af med klovsygdommen, udgør den stadig et stort problem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En gruppe forskere, brancheorganisationer og virksomheder er derfor gået sammen om at udvikle og teste en prototype af et automatisk system til klovpleje.

Projektet støttes af fødevareministeriets innovationslov, som har til formål at fremme udvikling af produkter med et højt indhold af viden, sikre kvalitetsfødevarer, miljø og dyrevelfærd samt styrke fødevare- jordbrugs- og fiskerisektorens konkurrenceevne.

- Vores dyr skal have det godt, og vi skal vise andre lande, at blandt andet dyrevelfærd giver en bedre fødevareproduktion. Vi skal desuden kunne klare os på et globalt marked, hvor både forbrugere og investorer holder et vågent øje med produktionen af fødevarer. Så jeg er glad for det nye initiativ, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Det er Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet, Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum og brancheorganisationen Dansk Kvæg, som i samarbejde med virksomhederne Aqua-Cleaner og DeLaval har taget initiativ til projektet. De forventer både at udvikle et nyt automatisk system og et forbedret vaskemiddel til klovpleje.

Projektet støttes med knapt 1,5 millioner kroner.