I delstaten Minnesota arbejder det lille andelsselskab River Country Cooperative ud fra de samme værdier, som vi kender herhjemme, og de har store fremtidsplaner.

Der findes knap 2000 andelsselskaber af forskellige størrelser indenfor stort set alle grene af landbrugssektoren i USA. River Country Cooperative er et af dem. Det holder til i delstaten Minnesota og har en årlig omsætning på knap en milliard kroner. Det er et andelsgrovvareselskab, der blev grundlagt af 66 landmænd i 1935 i landsbyen Randolph cirka en times kørsel syd for Minneapolis og ikke ret langt fra Mississippifloden.

Selskabet blev oprettet på grundlag af tre principper, som stadig er selskabets værdigrundlag i dag. At det er de mennesker, der bruger andelsselskabet, der ejer det, at det er de mennesker, der bruger selskabet, der styrer det og at det er de mennesker, der bruger selskabet, der får del i andelsselskabet overskud.

- Disse kerneprincipper er uændret, siden River Country blev dannet for årtier siden, og vi fortsætter med disse principper for at nå en bedre indtjening sammen, end når vi er enkeltpersoner, siger afdelingsdirektør Dean Larsen, der har danske aner.

- Vores mål med River Country er at hjælpe landmanden til succes. Uanset om du er en producent, der bringer korn til siloerne eller køber sædekorn til produktion af en afgrøder, eller du tanker op med diesel eller gas til din private husholdning eller henter dine yndlingssnacks inden en ferie i vores butikker, er vi her for dig, siger han. Deres butikker minder meget om det, DLG har med sine Land og Fritid butikker.

{% image: 2 %}

Cirka 600 medlemmer

Hvis du handler med selskabet for mere end 25.000 dollars årligt, bliver du automatisk medlem med stemmeret på generalforsamlingen. I øjeblikket har River Country Cooperative cirka 600 medlemmer.

Udover salg af gødning, der består af cirka 5000 ton årligt fra afdelingen i Randolph, bliver der solgt foder, plantebeskyttelsesmidler med videre, og selskabet tilbyder også, at medlemmerne kan låne gødningsspredere, hvad enten der er tale om ammoniaknedfældning eller spredning af NPK-gødning.

Medlemmerne har mange tilbud at benytte sig af til deres daglige drift af landbruget. Selskabet har en lang række ydelser, hvor specialister tilbyder at hjælpe det enkelte medlem. Man kan få affotograferet hver kvadratmeter af sin mark med en drone, som er med til at fastsætte jordens tilstand i form af næringsstoffer og mineraler, og hvor meget der er brug for at tilføre hver mark, der er opdelt i kvadrater.

Alle disse informationer og data opbevares på en internetside for hver enkelt gård, som kun den enkelte landmand har adgang til sammen med selskabets konsulent. Denne overvågning af hver bedrifts jord giver også besked om, hvor meget gødning, der skal tilføres de enkelte afgrøder, som skal sås på en given mark. Desuden tilbydes indsamling af planter fra medlemmets mark, således, at man kan fastslå næringsoptagelsen af kvælstof i planten på et hvilket som helst tidspunkt i vækstperioden. Derudover er en række specialister klar til at rådgive den enkelte landmand om generel tilførelse af gødning og sprøjtemidler. Medlemmerne tilbydes hjælp til at oprette salgskontrakter for afgrøder ved høst. Desuden formidler selskabet køb af foder til mælke- og svineproducenterne af det kvalitetsmæssigt bedste foder fra førende foderproducenter i USA.

- I afdelingen her i Randolph er vi 11 personer til at servicere vores landmænd. Og vi er i løbende kontakt med vores medlemmer, som handler i denne afdeling, siger Dean Larsen.

{% image: 3 %}

Nyt foderprodukt

River Country har for nylig fået udviklet et nyt foderprodukt, som selskabet venter sig meget af. Der er tale om et foderprodukt til malkekøer. Det er et ekstruderet majs- og sojaprodukt, som fremstilles på selskabets foderfabrik i Miesville. Eksperter har fastslået, at der under ekstruderingsprocessen frigives varme stivelseskorn, der er fast indlejret i den ydre skal af majskornet. Det nye foder leverer næsten dobbelt så meget fordøjelig stivelse til koens vom sammenlignet med finmalet majs.

Universitetsforsøg har vist, at stivelse fordøjet i vommen, ikke i tarmen, når den matches med opløseligt protein, øger vommens pH, hvilket skaber et sundere miljø for fiberfordøjelse. Som en ekstra fordel uden omkostninger forbedrer det den naturlige produktion af mikrobielt protein og energi i vommen.

- Vi har fodret flere besætninger med dette majs-/sojaprodukt, og vi har set højere mælkeproduktion og bedre reproduktion. Der bruges 6,5 kg. majs / soja pr. ko pr. dag, og det betyder, at der skal ske en reduktion i majsensilagen til køerne. Samtidig reduceres bypass-protein med mere end 50 procent, siger Duane Fowler, husdyrkonsulent i River Country.

Ud over grovvarer til landmændene kan de også købe dieselolie og smøremidler. Selskabet har oprettet deres egen RCC Gold linje med en serie af energiprodukter. Der er tale om RCC Gold High diesel olie og RCC Gold Premium smøremidler.

- Der er to grunde til, at vi spreder os med så mange produkter. Den første er, at vores branche bliver mere kompleks hver dag. Et for lille sortimentsvalg kan bringe den enkelte landmands produktion i fare. Den anden grund er, at vores medlemmer har marker, der spænder fra lette irrigerede jorde til tunge lerjorde. Det betyder, at vi er nødt til at have et stort sortiment, der kan passer til alle produktionstyper, siger Dean Larsen.

{% image: 5 %}