Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, kigger de efter flere ting. Her giver tilsynschef Ida Krarup nogle eksempler.

Alle typer bedrifter kan få besøg af Arbejdstilsynet, - store som små. For som udgangspunkt har Arbejdstilsynet adgang til alle arbejdspladser.

Arbejdstilsynet er naturligvis sat i verden for at holde øje med, om arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Men ifølge tilsynschef Ida Krarup er det den forebyggende snak med landmændene, de gerne tager.

- Vi vil helst tage en god dialog med medarbejderne på bedrifterne om sikkerhed. Det er ikke vores fokus at slå folk oveni hovederne. Vi oplever ofte, at mange gerne vil have inspiration til, hvordan man kan arbejde med at få gode vaner omkring sikkerheden, siger Ida Krarup.

Varslede besøg

Der findes forskellige typer besøg, når tilsynsførende fra Arbejdstilsynet lægger vejen forbi bedrifter. Som oftest er der, ifølge tilsynschef Ida Krarup, tale om varslede besøg.

- Det, som vi gør mest, er at tage på det, vi kalder risikobaseret tilsyn. Her bliver virksomheden varslet forud for besøget. På den type besøg kommer vi hele vejen rundt og undersøger arbejdsmiljøet hos virksomheden, siger hun.

Ved den type besøg handler det især om forebyggelse. Men det kan resultere i en reaktion fra Arbejdstilsynet.

- Vi kan vejlede om forebyggelse, vi kan have en dialog om håndtering af arbejdsmiljøproblemstillinger, og hvis der er en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, så kan vi komme med en reaktion på det, som blandt andet kan være et påbud eller et forbud, forklarer Ida Krarup.

Der kan være flere anledninger til besøgene. En af dem er blandt andet for at tjekke, om der er blevet rettet op på forholdene efter et påbud.

- Et detailtilsyn tager vi på, når vi skal kontrollere om virksomheden har efterkommet et påbud. Det kan også være på baggrund af en mistanke eller en anmeldelse af en arbejdsulykke, at vi rykker ud, ligesom det kan være et politisk fokus, der gør, at vi tager ud, og så kigger vi efter det, der er i fokus. Det kan eksempelvis være psykisk arbejdsmiljø, forklarer hun.

{% image: 3 %}

Sikkerhed omkring dyr

De fleste ulykker sker, ifølge statistikkerne, i forbindelse med husdyrhold. Derfor er der særlige forebyggende fokusområder, når det gælder sikkerhed på bedrifter med dyr.

- På bedrifter med dyrehold har vi blandt andet fokus på, om det er indrettet sikkert til drivning af dyr, for eksempel om der er en flugtvej, så man kan undgå klemninger, om der er noget, der stikker ud, som man kan hænge fast i og lignende. Det kan også være, om gulvet er unødigt glat, så man risikerer faldulykker. Vi kigger også efter, om der er unødig støj, der kan stresse dyrene, så de bliver forskrækkede og reagerer, som kan skabe ulykker, forklarer Ida Krarup.

De steder tjekkes det også, om medarbejderne er godt nok rustet til opgaverne.

- Når det gælder dyrehold, er det vigtigt, at de ansatte er instruerede i at håndtere dyrene, at de har viden om, hvordan man undgår at stresse dyrene og om dyrenes adfærd, som er vigtig for at undgå ulykker, siger hun.

{% image: 4 %}

Påbud eller forbud?

Er arbejdsmiljølovgivningen ikke overholdt, er der flere sanktioner, som Arbejdstilsynet kan gøre brug af. For udover tilfælde, der kan klares med en vejledende snak, så kan der også være omstændigheder, der kræver strengere sanktioner, såsom påbud.

- Der findes forskellige påbud, vi kan give. Der er strakspåbud, som skal efterkommes nu og her, og så er der påbud med en frist for at efterkomme det, og det er de tilfælde, hvor vi kan se, det tager tid at efterkomme dem, siger Ida Krarup.

Arbejdstilsynet kan også nedlægge forbud mod arbejde på stedet. Det sker i tilfælde, hvor det ikke er sikkert at fortsætte, før nogle forhold er udbedret. Og så er der de særligt grove eksempler. Ifølge Ida Krarup sker det sjældent, men det kan være nødvendigt at involvere politiet.

- I forhold til alvorlige sanktioner kan der i særlig grove tilfælde være tale om bøder. I sjældent særligt grove tilfælde kan vi gå videre til politiet, som så vil skulle vurdere, om straffeloven er blevet overtrådt, forklarer hun.