Abonnementsartikel

Svineproducenternes dækningsbidrag var i 2006 det største i fem år. Det konkluderer Landscentret, Svineproduktion i pjecen "Produktionsøkonomi Svin 2007", der lige er udkommet.

Dækningsbidraget blev i 2006 især båret frem af en relativ høj afregningspris.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det var soholderne, der klarede sig bedst, mens slagtesvineproducenterne havde den mindste fremgang. Det gælder både dækningsbidrag og driftsresultat.

Større dækningsbidrag

På soholdsbedrifter blev dækningsbidraget pr årsso forøget med næsten 20 procent i forhold til 2005, mens slagtesvineproducenterne hævede dækningsbidraget pr. produceret slagtesvin med knap otte procent.

Analyser i "Produktionsøkonomi Svin 2007" viser, at der tilsyneladende er et stort uudnyttet potentiale hos en stor del af svineproducenterne. De bedste svineproducenter klarer sig således generelt mere end dobbelt så godt, som producenterne med det laveste dækningsbidrag.

Ringere udsigter

Den positive tendens økonomiske tendens forventes dog ikke at fortsætte. I 2007 og 2008 vil høje foderpriser og lave afregningspriser tilsammen medføre dårligere resultater.

Det er dog ikke muligt at komme med en detaljeret prognose, da foderprisernes præcise niveau er usikkert.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I pjecen er der endvidere sat fokus på saneringsøkonomi, som er et yderst aktuelt tema i perioder med lav notering og høje foderomkostninger.