Abonnementsartikel

DLG Test Centre er kendt for sine omfattende og pålidelige test af nye landbrugsmaskiner og meget andet udstyr til landbruget

Nye maskiner ser gevaldigt flotte ud, når de står med skinnende lak og udstråler, at ”her-er-noget-nyt-grej, som-bare-virker”.

Men virker det bare, og bliver det ved med at virke som forventet?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er vel det spørgsmål, alle landmænd stiller sig selv, før de hiver pengene frem og betaler for nyt maskineri.

Man kan selvfølgelig altid spørge andre brugere om deres erfaringer. Eller spørge forhandleren, om det nu også er et godt og holdbart produkt, han ønsker at sælge.

Om svaret er korrekt, kan imidlertid være svært at bedømme.

For at komme tættere på, om en traktor, en plov eller for eksempel et stykke staldinventar dur og fungerer efter hensigten, udfører tyske Deutsche Landwirtschaft-Gesellschaft e.V. (DLG) sine egne test af en lang række maskiner til landbruget – lige fra traktorer til småmaskiner.

40 medarbejdere

Alle de omhyggeligt udførte og beskrevne test bliver udarbejdet af cirka 55 medarbejdere ved DLG Test Centre, der er beliggende i Gross-Umstadt cirka en times kørsel fra Frankfurt am Main i Tyskland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En af de grundlæggende idéer bag dannelsen af DLG i slutningen af 1800-tallet var netop at afprøve landbrugsmaskiner, forklarer Harald Reubold, ingeniør og projektleder hos DLG Test Centre.

At behovet er til stede, fremgår helt klart af et par kendsgerninger:

* I 2006 blev der gennemført 839 test – det var 32 flere end i 2005

* Årligt foretages der over 700.000 downloads af testresultater via hjemmesiden www.dlg-test.de

International standard

DLG Test Centre benytter ikke tilfældige metoder til sine test.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For det første har vi som organisation over 100 års erfaring bag os, og vi har teknisk dygtige medarbejdere, forklarer Harald Reubold.

Ud af de 55 medarbejdere er de 25 ingeniører med forskellig faglig baggrund, som gør dem i stand til at varetage hvert sit område – lige fra malkemaskiner og komadrasser til mejetærskere og traktorer.

Men dygtige medarbejdere gør det ikke alene. De skal også have de rigtige rammer at arbejde indenfor.

- Vi benytter både nationale og internationale standarder i vores testprogrammer, siger Harald Reubold.

Med sit medlemskab af interesseorganisationen INFAM, som er beskrevet i tilknytning til denne artikel, sikres også, at DLG Test Centre lever op til de krav, der skal til for at sikre pålidelige testresultater.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tre typer test

DLG Test Centre arbejder med tre typer test af landbrugsmaskiner og udstyr til landbruget:

* R&D-Test, som er test af projekter i udviklingsfasen. Resultatet offentliggøres ikke.

* FokusTest, som er test af to-tre udvalgte egenskaber. Resultatet offentliggøres.

* SignumTest, som er en komplet test, hvor resultatet skal godkendes af en DLG-komité, før det offentliggøres.

For alle tre typer test gælder, at de som hovedregel bestilles og betales af producenten af den pågældende maskine eller udstyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et fagblad eller andre kan dog godt bede DLG Test Centre om at udføre test for sig.

Samarbejder med firmaer

Når DLG Test Centre udfører en test, sker det ofte i samarbejde med firmaet, som bestiller testen.

- Vores mål er at skaffe landmændene så gode produkter som muligt, og derfor samarbejder vi med firmaerne i testperioden, forklarer Harald Reubold.

Det betyder, at et produkt, som er under test, kan forbedres i testperioden.

I en SignumTest sker det for mellem 50 og 70 procent af de testede produkter. I de øvrige test sker der også ændringer undervejs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det er ikke altid, at det kommer på tale at lave ændringer.

- Nogle produkter kan måske ikke bringes til at virke, og andre kan ikke komme til at leve op til normale standarder eller lovens krav.

- Er det tilfældet, kan vi stoppe testen, siger Harald Reubold.

Firmaerne betaler altid for det arbejde, der bliver udført. Ved en SignumTest er der en prisliste at gå frem efter, mens de to øvrige testtyper betales efter den anvendte indsats.

Har egen testbane

Hos DLG Test Centre har man både indendørs og udendørs faciliteter til afprøvning af maskiner og udstyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har også mulighed for at teste under forskellige temperaturer, og vi kan afprøve sådan noget som komadrasser med en speciel testbænk.

- Men skal udstyret prøves in natura, er vi nødt til at gå ud til landmænd, hvor vi kan gennemføre vores test.

- Det kan for eksempel være tilfældet ved test af en malkerobot, forklarer Harald Reubold.

DLG Test Centre har ikke selv husdyr, og typisk er det derfor udstyr til husdyr, der bliver afprøvet ude hos landmænd.

R&D-Test

Mange producenter af landbrugsmaskiner har ikke selv den fornødne kapacitet til at teste prototyper eller komponenter, der skal indgå i en maskine.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De kan henvende sig til os og bestille os til at lave de ønskede afprøvninger, forklarer Harald Reubold.

Denne form for test hedder hos DLG Test Centre en R&D-Test.

Da det er en test, der benyttes i udviklingsarbejdet, offentliggøres den ikke. Det er kun firmaet eller personen, der bestiller og betaler testen, som får dens resultat.

Selv anfører DLG Test Centre, at man både har den nødvendige ekspertise og det nødvendige testudstyr til at kunne udføre afprøvninger, der kan hjælpe et firma eller en opfinder videre med deres nye produkt.

FokusTest

Når en maskine er færdigudviklet, kan et firma vælge at få gennemført en FokusTest på den.

- Det betyder, at vi tester for én eller flere nøje udvalgte egenskaber ved den pågældende maskine eller udstyr, forklarer Harald Reubold.

Det er alene firmaet, som udvælger de egenskaber eller forhold omkring maskinen, man ønsker at få testet.

Herefter udføres testen af de udvalgte egenskaber af de medarbejdere hos DLG Test Centre, som har kendskab til området. Hvis det er en traktor, er det en ingeniør med kendskab til traktorer, og hvis det er en komadras, er det en ingeniør med indblik i komadrasser, der laver testen.

En FokusTest tager normalt fra fire til otte uger at gennemføre – og resultaterne af den offentliggøres.

SignumTest

Den mest avancerede test er en SignumTest. Dem gennemføres der cirka 100 af årligt, og en femtedel af de prøvede produkter får ikke en godkendelse. Så testen er så skrap, at en del produkter simpelthen må opgive at få den eftertragtede anerkendelse.

- Vi tester hele maskinen eller produktet efter vores egne og andre anerkendte standarder samt de lovgivningsmæssige krav, forklarer Harald Reubold.

Han påpeger, at lever en maskine eller et produkt ikke op til alle krav, får det ikke godkendelse og dermed anerkendelse i form af et SignumTest symbol.

Den tyske stat støtter udarbejdelsen af de mange SignumTest, og den prisreduktion, støtten giver anledning til, bliver til en reduceret pris for ordregiveren.