Abonnementsartikel

Dansk Landbrugsrådgivning står bag nyt, uvildigt institut, hvis mål er at øge dansk konkurrencekraft inden for jordbrug og fødevarer i kæden fra bord til jord

Navnet AgroTech giver kun en svag idé om, hvad det her handler om.

- Vi fik idéen, da vi læste Globaliseringsrådets rapport om at gøre Danmark mere konkurrencedygtig, forklarer Frank Bennetzen, formand for AgroTech og administrerende direktør for Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I rapporten så han blandt andet, at der skulle være kortere vej fra forskning til praktisk handling i form af nye produkter og metoder. Og netop denne rolle har været omdrejningspunktet for den landmandsejede rådgivning i årtier.

- I rapporten stod der også, at denne formidling af viden skulle ske via det såkaldt GTS-net, og vi begyndte at overveje, hvordan vi fremover kunne blive part i det, forklarer han.

- Jeg kunne også konstatere, at de syv eksisterende GTS-institutter ikke var særligt relaterede til landbruget.

- Så der var et hul, som kunne udfyldes med et nyt institut rettet mod landbruget og produktionen af fødevarer med mere, forklarer Frank Bennetzen om vejen til dannelsen af det nye institut AgroTech.

En kort forklaring på forkortelsen GTS ses i faktaboksen til denne artikel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har vokseværk

På papiret var AgroTech en realitet i midten af juni i år – og lige nu er der godt 50 medarbejdere.

- Vi søger yderligere otte medarbejdere og om et år til halvandet regner vi med, at der er cirka 70 medarbejdere, forklarer Bjarne Langdahl Riis, innovationschef hos AgroTech.

Ligesom alle de øvrige medarbejdere på nær to kommer han fra Landscentrets medarbejderstab.

- Man kan sige, at nogle af de teknologi-rettede områder af Landscentret er skåret ud og lagt over i AgroTech, fortæller han.

Det er også baggrunden for, at det tog meget kort tid at danne det nye institut.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommercielle vilkår

Ændringen betyder, at Landscentret fremover køber ydelser fra AgroTech på de områder, der er overflyttet.

- Det sker på kommercielle vilkår, og vi har en selvstændig, ekstern bestyrelse, hvilket betyder, at vi ikke har særinteresser i forhold til landmændene, konstaterer Bjarne Langdahl Riis.

Til at drive det nye institut har Videnskabsministeriet bevilget 41 millioner kroner, som er fordelt med 11 millioner kroner i 2007 og 15 millioner kroner i både 2008 og 2009.

Desuden vil AgroTech tage sig betalt for de ydelser, man tilbyder kunderne.

- Vi kommer til at spænde meget bredt lige fra landmænd over fabrikanter af landbrugsmaskiner til store fødevarekoncerner, mener innovationschefen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Teknologisk service

Målet med AgroTech er at være i front med overførsel af viden og teknologi.

- Vi favner meget bredt, men kan selvsagt ikke rumme hele verden på en gang, konstaterer Bjarne Langdahl Riis.

Han fortæller, at AgroTech er meget åben over for samarbejde med virksomheder, der udvikler nye produkter eller koncepter.

- Vi kan for eksempel hjælpe virksomheder med at udvikle deres produktprogram.

- Forretningsplaner kan vi også hjælpe med, og vi kan opbygge systemer til certificering, sporbarhed med videre, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og skal der søges penge hjem til udvikling, hvor det skønnes muligt, kan AgroTech også være behjælpelig.

- På en måde kan vi ses som en udviklingsafdeling for de små og mindre virksomheder, siger han.

Disse virksomheder kan arbejde med alt, hvad der rører sig i kæden fra jord til bord.

Ejet af Landscentret

AgroTech er formelt et almennyttigt aktieselskab ejet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

- Men jeg vil gerne understrege, at AgroTech i sit virke er uafhængig af Dansk Landbrugsrådgivning og Dansk Landbrug, siger Frank Bennetzen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han påpeger samtidig, at med dannelsen af det nye, uafhængige institut har erhvervet fået tilført mere slagkraft i udviklingen af nye idéer i landbruget og dets følgeindustrier.

- Vi kan gøre mere nu end tidligere, fordi vi har flere resurser til nyskabelser og udvikling, konstaterer han.

2.700 medarbejdere og en milliardomsætning

AgroTech er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS), og dermed kommer det ind som det ottende af disse danske institutter.

Tilsammen har de cirka 2.700 medarbejdere og en årlig omsætning på 2,33 milliarder kroner.

På hjemmesiden www.teknologiportalen.dk er der meget mere at læse om disse virksomheder og deres sammenslutning i paraplyorganisationen af samme navn - GTS.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt andet står der følgende på hjemmesiden: ”GTS-virksomhederne udgør en vigtig og selvstændig del af det danske forsknings-, teknologi- og innovationssystem. GTS samarbejder med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om at udvikle Danmarks teknologiske infrastruktur.”

Blandt de otte medlemmer er Teknologisk Institut, Force Technology og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.