Abonnementsartikel

Handel med kornfutures er blevet populært blandt danske landmænd, der på den måde kan prissikre høsten og gøre sig uafhængig af det fysiske marked. På det seneste har flere landmænd dog måttet indkassere økonomiske øretæver efter at have solgt futures – altså forpligtet sig til at sælge en given mængde korn til en bestemt pris på et givet tidspunkt.

- Når futurekontrakten udløber, skal betalingen falde kontant via en differenceafregning, og med de stigende priser på korn, har det betydet store tab, siger Senior formuerådgiver Bo Lützen-Laursen fra DLBR Finans & Formue, Dansk Landbrugsrådgivnings specialrådgivning på området.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For enkelte landmænds vedkommende er tabet så stort, at situationen kan ende med konkurs.

Strategi er nødvendig

Vejen til at undgå tab, der truer eksistensen, er at lægge en finansiel strategi med udgangspunkt i en risikoprofil, der klart definerer, hvor smertegrænsen går.

- Ingen bør bevæge sig ind på de finansielle markeder, hvad enten det drejer sig om handel med futures, finansielle instrumenter eller formueprodukter, uden en strategi, siger Jeanette Brogaard, sektionsleder i DLBR Finans & Formue.

- En del af en god finansiel strategi er, at man definerer en risikoprofil, der fortæller, hvor stort et tab man kan og vil acceptere. Læg en sådan strategi i samarbejde med dine finansielle rådgivere – og hold fast i den. Så begrænses tabet til det tålelige, siger Jeanette Brogaard.

Handel med futures kan desuden have skattemæssige konsekvenser, påpeger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Såfremt futurekontrakterne ikke har erhvervsmæssig tilknytning, kan eventuelle tab ikke fradrages direkte, hvilket selvfølgelig er meget uhensigtsmæssigt, siger Bo Lützen-Laursen, som anbefaler landmændene at tage fat i deres lokale rådgivningscenter og ad den vej få taget hul på en egentlig strategi.