Abonnementsartikel

Høsten for 2007 forventes at give et samlet udbytte på 8,2 millioner tons. Det er 0,4 millioner tons mindre end 2006. Det vurderer Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i sin årlige høstprognose.

Det er specielt vinterbyggen der skuffer udbyttemæssigt, hvilket skyldes den meget tørre forsommer. Samtidig har store problemer med lejesæd, som følge af voldsom nedbør senere på sommeren, reduceret udbyttet i nogle af de arealmæssigt største afgrøder så som vårbyg og vinterhvede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Set i forhold til de seneste seks års gennemsnitlige totaludbytter er der tale om en nedgang på ti procent.

En af dette fald kan dog forklares med, at kornarealet herhjemme er reduceret med 60.000 hektar.

Høstprognosen for 2007 bygger på de mange markforsøg, som de landøkonomiske foreninger udfører landet over.

Til trods for det ringere udbytte skønner prognosen, at værdien af årets høst bliver større end sidste år. Det skyldes, de markante prisstigninger på korn på verdensmarkedet.