For mange mennesker i Afrika og Latinamerika er bønner en vigtig fødekilde, der er rig på proteiner og mineraler. Mange steder rundt om i verden reducerer plantesygdomme imidlertid bønneudbyttet væsentligt. En af de alvorlige sygdomme er bønnerudeplet, der har det latinske navn Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) Ferraris. Det er en bladpletsygdom, der kan forårsage udbyttetab på op til 80 procent - især i Afrika, hvor små bedrifter sjældent har mulighed for at beskytte deres afgrøder med fungicider. Det skriver ScienceDaily.

Gen-assisteret avl

I samarbejde med Bodo Raatz og hans team ved International Center for Tropical Agriculture (CIAT), undersøgte forskere, ledet af Bruno Studer, professor i molekylær planteavl, bønnernes modstandsdygtighed overfor bønnerudeplet. Forskningsresultaterne gør det nu muligt, at sygdomsresistente bønnesorter hurtigere og selektivt kan dyrkes rundt om i verden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sygdomsresistente bønner er en dobbelt sejr. Landmænd i Latinamerika kan reducere deres pesticidforbrug, mens landmænd i Afrika kan øge mængden af deres afgrøder og dyrke pesticidfrit

Bruno Studer, professor i molekylær planteavl

Forskernes metode er baseret på gen-analyser af de bønner, der potentielt er egnede til at dyrke nye, resistente sorter. På den baggrund har de fået lavet genetiske profiler, der giver information om, hvorvidt resultatet fra krydsning af to sorter vil være resistent over for de forskellige stammer af svampen, der er lokalt forekommende.

Gen-profiler til 316 sorter

Michelle Nay, der gennemførte projektet som en del af sin doktorafhandling, begyndte med at samle så mange forskellige bønnefrø som muligt fra CIATs frølager. I alt indsamlede hun 316 forskellige sorter, der havde egenskaber, der var egnede til avlsresistens over for svampen, der forårsager bønnerudeplet.

Dernæst plantede hun bønnerne fra sin samling i Uganda og Colombia, både i drivhuse og i marken. Hendes mål var at finde ud af, om og hvordan de forskellige sorter reagerer på svampens forskellige stammer i hvert land og derefter finde det genetiske grundlag for sygdomsresistens.

Michelle Nay lavede også en genetisk profil for hver af de 316 bønnetyper baseret på variationer i deres DNA, kendt som genetiske markører og identificerede, hvilke markører der kun var i de sygdomsresistente bønner. Hun brugte derefter disse markører til at forudsige, hvilke krydsninger der ville være modstandsdygtige over for hvilke svampestammer i et specifikt land, og hvilke der ville være modtagelige for sygdomme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forbedring af konventionel planteavl

- Vores metode fremskynder avlsprocessen betydeligt. Det er et stort skridt fremad, fordi krydsning tidligere har involveret afprøvning af hver enkelt plante for dens modstand. På baggrund af en genetisk test er det muligt at forudsige en plantes resistens uden at teste den i arbejdskrævende forsøg ude i marken. Det er en stor hjælp i bønneavl og godt nyt for folk, der i høj grad er afhængige af bønner i deres kost, siger Bruno Studer.

Gruppens arbejde med at finde frem til sygdomsresistente bønner kan også hjælpe med til at nedbringe brug af pesticider på verdensplan. Som tingene er i dag, forklarer Bruno Studer, er brug af fungicider almindeligt til bønnedyrkning i Latinamerika, men bruges næsten ikke i Afrika, fordi mange landmænd ikke har adgang til pesticider, eller ikke ved, hvordan de skal bruge dem sikkert og effektivt.

- Sygdomsresistente bønner er en dobbelt sejr. Landmænd i Latinamerika kan reducere deres pesticidforbrug, mens landmænd i Afrika kan øge mængden af deres afgrøder og dyrke pesticidfrit, siger han.

Enkel, billig og open source-teknologi

CIAT distribuerer frøene fra dette projekt til forskellige underorganisationer, der derefter leverer dem til avlere. Den analytiske metode til bestemmelse af genetiske markører er relativt enkel og billig at anvende, og det gør teknikken anvendelig i landbrugslaboratorier verden over. Det koster mindre end 1,4 kroner at teste en genetisk markør, forklarer Michelle Nay, og det er så lav en pris, at det selv i mindre velstående lande er et overkommeligt beløb for laboratorierne. Derudover er alle resultaterne fra undersøgelsen frit tilgængelige

- På denne måde når vores arbejde de mennesker, der virkelig har brug for det, siger Michelle Nay.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun og Bruno Studer arbejdede på projektet i tæt samarbejde med CIAT. Det globale forskningscenter driver det største avlsprogram i troperne og har flere tusinde bønner i sit frølager. På sit hovedkvarter i Colombia avler CIAT nye bønnersorter, tester frøene og stiller dem til rådighed for landmænd i samarbejde med Pan-Africa Bean Research Alliance.

I samarbejde med CIAT vil Bruno Studer og hans forskergruppe nu gennemføre et opfølgningsprojekt for at forbedre deres avlsmetode. Mens forskerne tidligere har fokuseret på markører for en bestemt sygdom, vil det nye projekt tage en mere holistisk tilgang, da de forsøger at bruge gen-profiler til at forudsige så mange planteegenskaber som muligt.