Abonnementsartikel

Miljøstyrelsen har off-label godkendt Stomp til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs i renbestand i efteråret.

Der må anvendes maksimalt 1,0 liter Stomp pr. hektar. Stomp sprøjtes, når ukrudtet har 0-2 løvblade og hovedparten af kløverplanterne har udviklet første løvblad (spadebladet).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved sprøjtningen er det vigtigt, at frøene er dækket af jord, så der ikke er direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske.

Ved sprøjtning med 1,0 liter pr. hektar opnås god effekt på blandt andet fuglegræs, tvetand, storkenæb og ærenpris. Vær dog opmærksom på, at effekten af Stomp falder kraftigt, når planterne har udviklet løvblade. Der er også effekt på enårig rapgræs, mens effekten på vindaks er begrænset.