Selvom de har fri adgang til mælk, drikker kalve under to uger også vand. Kalve, som får vand fra fødslen, har en mere velfungerende vom og højere tilvækst.

Hos en nyfødt kalv udgør vand cirka 80 procent af legemsvægten. Det er markant højere end hos en voksen ko, som har et vandindhold på cirka 60 procent. Kalve har derfor et særligt stort behov for væske.

I Danmark er det et lovkrav, at kalve over to uger skal have fri adgang til drikkevand. Men hvad med kalvene under to uger - har de også behov for vand som supplement til mælken?

Det spørgsmål har et netop afsluttet forskningsprojekt fra Iowa State University, USA, forsøgt at besvare. De amerikanske forskere sammenlignede to grupper af kalve: En gruppe kalve med fri adgang til drikkevand fra fødslen og en gruppe kalve, som først fik adgang til drikkevand fra dag 17. Alle kalvene var Holstein kviekalve.

Begge grupper fik mælk tre gange dagligt: de første to uger fik kalvene 2 liter ved hver fodring, og efter to uger blev mælkemængden øget til 3,2 liter ved hver fodring. Kalvene fik så meget mælk, at de reelt havde fri adgang til mælk. Kalvene drak afhængig af alder 5,9 til 8,2 liter mælk dagligt. For at sikre, at alle kalve fik så meget mælk, som de ville have, skulle der ved alle måltider levnes mælk (cirka 1 liter om dagen i gennemsnit). Kalvene blev fravænnet efter 7 uger.

Kalvene med fri adgang til drikkevand fra fødslen drak i de første to uger efter fødslen i gennemsnit 0,75 liter vand dagligt. Samtidig drak de faktisk en anelse mere mælk end gruppen uden adgang til vand.

Det har tidligere været diskuteret om vand til helt små kalve kunne øge risikoen for diarré. I dette forsøg fandt forskerne ingen forskel på forekomsten af diarré eller andre sygdomme hos de to grupper. Tilvæksten var lidt større hos kalvene, som havde fået vand fra fødslen: de var lidt større ved fravænning og havde i gennemsnit en højere legemsvægt ved 5-måneders alderen.

Forskerne studerede også kalvenes fordøjelse. Kalvene, som havde fået vand fra fødslen, havde en mere velfungerende fordøjelse. Forskerne mener, at vand helt fra fødslen har en positiv indflydelse på vommens udvikling.

De små kalve ville gerne drikke vand, der var ingen negative effekter på forekomsten af diarré og kalvenes tilvækst var højere. På baggrund af undersøgelsens resultater er det derfor værd at overveje, om også helt små kalve skal tilbydes vand - selvom loven først kræver det, når kalvene er ældre end to uger.

Kilde: Wickramasinghe et al., 2019. Drinking water intake of newborn dairy calves and its effects on feed intake, growth performance, health status, and nutrient digestibility. Journal of Dairy Science.