Abonnementsartikel

Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har besluttet, at henstille til landmænd og deres rådgivere om ikke at sprede spildevandsslam på de marker, som ligger over grundvandsområder.

Dermed åbnes der igen for en debat om spildevandsslammets farlighed, skriver netavisen Altinget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøstyrelsen mener ikke, at spildevandsslammet er en trussel for miljøet, når det udspredes på markerne, men det er der en række kommuner, der ikke tør henholde sig til.

I Hjørring kommune siger teamleder på Miljø- og Naturkontoret, Knud Mikkelsen, at kommunen har til opgave at beskytte grundvandet, og derfor har man valgt forsigtighedsprincippet og bedt landmændene undlade at sprede slammet over grundvandsarealer.

I Frederikshavn Kommune siger formanden for Teknisk Udvalg, Jens Hedegaard Kristensen, at der bliver taget for få prøver til, at han som politiker tør give garanti for, at slammet ikke forurener markerne.

I Miljøstyrelsen fastholder ingeniør Trine Leth i Miljøstyrelsens enhed for Jord og Affald, at kommunerne ikke løber nogen miljørisiko, hvis de blot følger slambekendtgørelsens retningslinier.

- Hverken i Danmark eller i udlandet har vi set eksempler på problemer med udbringningen af slam på markerne, siger Trine Leth til Altinget.