De danske marker forbliver i stigende grad uforstyrret og dyrkes med minimal jordbearbejdning - hvilket er ét af hovedprincipperne i såkaldt Conservation Agriculture. Det danske landbrugsareal, der dyrkes uden plov, er vokset fra 253.000 til 319.000 hektar fra 2016-2018, svarende til 26 procent. Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Dette betyder, at 12 procent af det samlede danske landbrugsareal nu dyrkes pløjningsfrit. Ifølge FN kan reduceret jordbearbejdning bidrage til øget biodiversitet og mindre brug af traktorer, som har højt brændstofforbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udviklingen skyldes især, at både de helt små og de helt store landbrug har taget metoden til sig. På to år blev antallet af pløjningsfri landbrug på under 10 hektar forøget med 126 bedrifter, mens antallet af pløjningsfri landbrug med over 200 hektar jord blev forøget med 145 bedrifter. Der er i alt 3.364 bedrifter i Danmark, som dyrker landbrug uden pløjning.

Størt vækst i Vestjylland og Fyn

Antallet af marker, som dyrkes uden brug af plov, er vokset mest i landsdelen Vestjylland, som fik 15.400 flere pløjefri hektar fra 2016-2018, svarende til en stigning på 44 procent. Pløjefrit landbrugsareal voksede næstmest i Vest- og Sydsjælland med knap 12.000 flere hektar, svarende til en stigning på 20 procent En af de laveste procentvise vækstrater fik landsdelen Sydjylland, hvor det pløjefri areal steg med knap 2.800 hektar svarende til seks procent.

Opgør man hvor meget pløjefrit landbrugsareal de forskellige landsdele har i forhold til deres samlede landbrugsareal, så topper landsdelen Østsjælland listen. Her er det 20 procent af landsdelens 43.000 hektar landbrugsjord, som dyrkes pløjningsfrit.

Efter Østsjælland følger landsdelene Fyn og Vest- og Sydsjælland, hvor 16 procent af de henholdsvis 229.000 og 453.000 hektar landbrugsareal dyrkes pløjningsfrit. Byen København og Københavns omegn er de landsdele, som har færrest pløjefri hektar som andel af samlet landbrugsareal med henholdsvis en og fire procent

Af landsdele med over 10.000 hektar landbrugsjord har Sydjylland den laveste andel pløjefrit landbrug med 10 procent af landsdelens 532.000 hektar landbrugsjord, som dyrkes pløjningsfrit, hvilket er under landsgennemsnittet på 12 procent Sydjylland har med sine 51.000 pløjefri hektar tredjemest pløjefrit areal i Danmark i absolutte tal.