I hvilket omfang mælkekvæg lider af varmestress er bestemt af kombinationen af temperatur og luftfugtighed.

For at få en bedre forståelse af dette har BicarZ udviklet et nyt varmestress værktøj. Prøv værktøjet selv nu. Læs mere.