På Bregentved, der er et af Danmarks største landbrug, bliver der på de knap 3500 hektar jord dyrket en bred vifte af afgrøder. Blandt de vigtigste er frøavl, raps og korn, og senest har sukkerroerne fundet plads på bedriftens marker. Driftsleder, Lars Erik Nielsen, der er ansvarlig for landbrugsdriften, mener, at der er god fornuft i at tage roerne ind i den samlede produktion.

- Sukkerroerne fungerer godt og giver et sundere sædskifte på vores marker. Desuden giver den lange vækstperiode en god sæsonudjævning, da de har en lang vækstperiode, siger Lars Erik Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Risikospredning

Det er meget vigtigt for os at vælge nogle afgrøder, der giver en god bundlinje. Her passer
sukkerroerne ind på lige fod
med rapsen, når vi taler profit

Det handler for ham også om risikospredning over en bred vifte af afgrøder, så det samlede udbytte på arealerne ikke bliver afhængig af enten frø, korn eller raps. Hovedafgrøderne på bedriften er hvede, maltbyg og vinterraps samt rajgræs og strandsvingel til frø. Og nu også sukkerroer.

- Det er meget vigtigt for os at vælge nogle afgrøder, der giver en god bundlinje. Her passer sukkerroerne ind på lige fod med rapsen, når vi taler profit, siger han.

På omkring 18 procent af Bregentveds jord, eller hvad der svarer til 600 hektar, står der på nuværende tidspunkt sukkerroer. Det, der giver størst fortjeneste på marken, er frøavlen, hvor raps og roer følger efter, og hvor korn ligger lavest.

- Vores største udfordring er, at vi dyrker raps og roer i samme sædskifte, da rapsen giver udfordringer i ukrudtsprogrammet i roerne, siger Lars Erik Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udbyttestabil

I Danmark bliver der dyrket cirka 33.000 hektar med sukkerroer fordelt på omkring 1000 bedrifter. Frem til 2017 regulerede EU sukkerproduktionen via landbrugsordningen, og det påvirkede samtidig produktionskvoter for hvert medlemsland. Men det er lavet om, og både produktion og priser er fuldt ud liberaliseret.

Det var fra 2017, at Bregentved valgte at gå ind i sukkerroeproduktionen. Flere andre afgrøder er afhængige af vejrliget og varierer i udbytte på tværs af de enkelte år på grund af store mængder nedbør eller tørke. Med sukkerroerne er det anderledes.

- De er utroligt udbyttestabile og er i høj grad modstandsdygtige over for tørke, siger Lars Erik Nielsen.

L&F anbefalinger

Landbrug & Fødevarer ser også sukkerroerne som en afgrøde, der fungerer fint i sædskifte, men anbefaler, at der gerne skal være to dyrkningsfrie år mellem, at sukkerroer bliver dyrket på de samme arealer for at mindske risikoen for sygdoms- og skadedyrsangreb.

I forhold til mængden af gødning afhænger det helt af gøskningshistorikken og den enkelte marks jordtype. Heriblandt hvor meget og hvilke typer gødning, de foregående afgrøder har fået samt jordtype.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På den baggrund kan du beregne det aktuelle for gødning i form af kvælstof, kalium, fosfor, magnesium, natrium, mangan og svovl. I forhold til gødskningen lyder anbefalingen fra Landbrug & Fødevarer, at det foregår samtidig med såningen eller kort tid efter.