Abonnementsartikel

Nyt undervisningstilbud gør det muligt, at tage sprøjtecertifikatet på fem dage

Som landmand kan det være svært at hive ti dage ud af kalenderen for at sætte sig på skolebænken og terpe den nødvendige teori, for at kunne erhverve sig et sprøjtebevis eller et sprøjtecertifikat.

Derfor har to landbrugsskoler, med succes, tilrettelagt et kursus, hvor en stor del af undervisningen foregår som fjernundervisning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder, at kursisterne i ro og mag kan sætte sig med bøgerne eller foran computeren, når de har tid og lyst.

Christian Nielsen er lærer på Bygholm Landbrugsskole og underviste sidste år på et af kurserne.

Han ser det som en stor fordel, at kursisterne kun skal møde til undervisning på skolen én fast ugedag i fem uger. De resterende fem kursusdage er planlagt som fjernundervisning, hvor kursisterne arbejder hjemme med opgaver, som sendes til dem pr. mail.

Den største fordel ved denne måde at afvikle kurset på er ifølge Christian Nielsen, at det gør det meget lettere for kursisterne at passe kurset ind i en ofte meget travl hverdag. Samtidig får kursisterne bedre tid til selv at sætte sig ind i fagstoffet.

Hidtil har kurset kørt over 14 dage, hvor kursisterne har modtaget undervisning otte timer hver dag i de ti hverdage, kurset kører over.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skal klares i fritiden

Ifølge Christian Nielsen er de typiske deltagere på kurserne driftsledere eller deltidslandmænd.

- En meget stor del af de 16 deltagere, vi havde på kurset sidste år, havde i forvejen et godt kendskab til sprøjteteknik, miljø og sikkerhed, fortæller Christian Nielsen.

- Det gjorde, at de var hurtige til at lære, og at vores opgave som undervisere hovedsagelig bestod i at være med til at give kursisterne et overblik over, hvor de kunne finde de oplysninger, de skulle bruge, og fodre dem med relevante opgaver, fortsætter han.

Christian Nielsen fortæller, at kursisterne som en del af undervisningsmaterialet havde adgang til en elektronisk platform.

Platformen blev brugt til at sende opgaver ud til kursisterne og gjorde det muligt for kursisterne at stille spørgsmål til underviseren. Samtidig gav platformen kursisterne mulighed for at udveksle erfaringer og diskutere faglige problemstillinger indbyrdes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En mulighed som blev brugt flittigt, og som kursisterne efterfølgende roste meget, fortæller Christian Nielsen.

Indtil videre er det kun Bygholm Landbrugsskole og Selandia, der udbyder kurset som fjernundervisning.

Hvem skal have sprøjetcertifikat og sprøjtebevis

Personer, der erhvervsmæssigt arbejder med bekæmpelsesmidler, skal have enten sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis.

Følgende personer er omfattet kravet om sprøjtebevis:

Artiklen fortsætter efter annoncen

*Selvstændige landmænd, gartnere og skovbrugere, der er etableret i egen bedrift før 1. januar 1991 og kun sprøjter inden for egen bedrift.

*Ansatte, der udfører bekæmpelse i mindre end fire timer pr. år.

*Personer, der alene udbringer repellenter ved påsmøring.

Følgende personer er omfattet kravet om sprøjtecertifikat:

*Medarbejdere på landbrug, gartneri, skovbrug og maskinstationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

*Ansatte i stat og kommuner.

*Selvstændige landmænd, gartnere og skovbrugere på bedrifter etableret efter 1. januar 1991.

*Maskinstationsejere og anlægsgartnermestre, der selv udfører sprøjtearbejde.

Følgende personer er fritaget for kravet om sprøjtebevis og sprøjtecertifikant:

*Elever under uddannelse. Det er dog en betingelse, at de modtager instruktion af en person, der er i besiddelse af et sprøjtebevis eller et sprøjtecertifikat.