Abonnementsartikel

Mangel på halm gør det svært for nogle landmænd at levere de mængder halm, de har indgået kontrakt på. Det kan få økonomiske konsekvenser, men også betydning for halmprisen næste år

En våd vinter lagt sammen med en lang tørkeperiode har ikke givet optimale vækstbetingelser for halmleverandørerne. Lægges der oveni, at der på bjærgningstidspunktet flere steder i landet var ekstreme mængder nedbør, får man en situation, der er problematisk for en stor del af landets halmleverandører.

- Vi forventer, at der i år er en del, der vil få problemer med at leve op til de kontrakter, de har indgået med blandt andre Dong Energy.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det skyldes både, at flere ikke har kunnet få halmen bjærget, og at der har været dårlige vækstbetingelser, siger Thomas Holst, erhvervspolitisk konsulent i Bioenergisektionen i Dansk Landbrug.

Manglen på halm kan få økonomiske konsekvenser for de involverede landmænd, idet aftagerne af halmen – blandt andet Dong - dermed skal ud at købe halm på landmændenes regning.

Samtidig er det forventeligt, at situationen i år vil få halmleverandørerne til at fastsætte deres priser anderledes, næste gang Dong udbyder en licitationsrunde.

På leverandørens regning

De landmænd, der ikke kan levere de mængder halm, de har forpligtet sig til ifølge kontrakten med Dong, kan i løbet af føje tid risikere at få en ekstra-regning.

Det er nemlig Dongs suveræne ret at indkøbe den mængde halm, som leverandøren ikke selv kan levere. Det står nedskrevet i kontrakterne mellem de enkelte halmleverandører og Dong Energy.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ifølge kontrakten er landmanden erstatningspligtig, hvis han ikke selv kan levere den mængde halm, han har meldt ind.

- Men vi har stor tiltro til, at alle værker har forståelse for den situation, som landmændene nu står i, siger Thomas Holst.

Skal handle hurtigt

Både Thomas Holst og formanden for Danske Halmleverandører, Hans Stougård, understreger betydningen af, at der handles hurtigt. Men også vigtigheden af, at man kan dokumentere at have gjort en indsats for at skaffe den mængde halm, man mangler for at kunne leve op til kontrakten.

- I de kontrakter, som landmændene laver med Dong, er der altid en force majeure-klausul. Spørgsmålet er blot, om den kan bruges i den aktuelle situation, siger Hans Stougård og tilføjer:

- Vi ved ikke så meget endnu, da vi ikke tidligere har stået i en lignende situation. Men jeg vil gerne understrege, at landmændene er forpligtede til at give Dong besked lige så snart, de har overblik over deres situation. Ellers har kraftværkerne ingen mulighed for at planlægge, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvornår mener du, at landmændene bør have overblik over situationen?

- Det har de nu eller for 14 dage siden. Sidste frist for at give besked er, når høsten er i hus, siger Hans Stougård.

Forskellig force majeure

Om Dong vil indkøbe halm på leverandørernes regning vides ikke. Heller ikke, hvad prisen bliver, hvis det bliver aktuelt.

Men ifølge Thomas Holst kan der også opstå den situation, at forskellige leverandører kan komme til at opleve, at Dong handler på forskellig vis. Det skyldes det faktum, at der er mange forskellige kontrakter i spil.

- Der er stor forskel på de enkelte kontrakter – blandt andet i forhold til hvad, der kan betegnes som force majeure. Derfor vil jeg stærkt opfordre til, at man får sin kontrakt læst grundigt igennem, siger Thomas Holst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I nogle af de gamle kontrakter, som stadig løber, er der for eksempel en force majeure-klausul, der gælder, hvis der er mangel på halm og i andre – typisk de nye fra de seneste licitationsrunder – gælder force majeure kun, hvis der er tale om en naturkatastrofe.

Spørgsmålet er så, om store lokale nedbørsmængder kan betegnes som en naturkatastrofe.

Bedre pris

Under alle omstændigheder vil dette års situation formentlig medføre, at landmændene tænker sig grundigt om næste år, vurderer Hans Stougård.

- Jeg tror, at der er mange, der vil byde mindre mængder halm ind næste år, men også tænke sig bedre om, når de fastsætter prisen i forbindelse med liciteringen.

- Der udover tror jeg, at mange landmænd vil vælge at have et bufferlager, der kan imødekomme en situation som den, vi oplever i år, hvor høsten har været skidt, siger Hans Stougård.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det forlyder, at der er blevet handlet halm til en pris på 41,8 kroner pr. kg i år. Prisen bekræftes dog ikke af Benny Corneliussen, der er ansvarlig for Dongs indkøb af halm.

- Det kan jeg ikke sige noget om. Det er en forretningshemmelighed, siger han.