Konsulenterne, der har med svineproducenterne at gøre, oplever, at branchen er forholdsvis tavs omkring investeringer trods topafregning.

Økonomi-, bygge-, miljø- og svinekonsulenter fornemmer en stilhed efter stormen, når det gælder svineproducenterne og deres investeringsvillighed.

- Svineproducenterne har snuden nede i furen og tænker på at få nedbragt gælden i stedet for at bruge penge, siger økonomikonsulent hos VKST Finn Skotte. Han fortæller, at branchen slikker sårene fra katastrofeåret 2018, hvor noteringen ramte bunden. Nu har puljeprisen slået en historisk rekord, men som en af dem der har været i branchen i mange år, maner Finn Skotte til besindighed når det gælder investeringer.

- En fugl i hånden er bedre end ti på taget. Derfor kæmper svineproducenterne nu for at få kassekreditten i balance, og det er yderst fornuftigt. Vi skal nok hen sidst på året, før man begynder at tænke på noget nyt, forventer Finn Skotte.

Bliv uafhængig af banken

Økonomikonsulenten forklarer, at han generelt kan dele kunderne op i to grupper.

- Der er dem, der har bankfinansiering på en del af gælden, og dem der ikke har. De sidste har langt mere frihed. De har gjort sig uafhængig af banken og har kun kreditforeningen at tage hensyn til. Så mit bedste råd er at høvle noget bankgæld af med det mål at lande i gruppen af stærke, fremsynede og uafhængige svineproducenter, siger Finn Skotte. Hans erfaring er, at det kan lade sig gøre at arbejde sig op i den kategori af avlere, som også får lov til at udbygge aktiviteterne.

- I 2017 var priserne også positive og her havde flere af mine kunder held med at komme af med bankgælden. Det er også dem, der har haft kræfterne til at agere i 2018 og ramme spot on. De har investeret i en lavkonjunktur og er klar til at producere nu, hvor det er godt, siger Finn Skotte, der tager forbehold for store udsving i de økonomien hos de forskellige avlere, men at en tredjedel af soholderne trods alt er kommet ud med et fornuftigt resultat omkring en million i 2018.

Hvordan kommer man i gang?

Det har altid været svært at starte op som ung svineproducent. Men hvordan ser det ud i fremtiden?

- De gode priser gør ikke ligefrem situationen nemmere for de unge, der vil etablere sig. Konkurrencen bliver skærpet, når priserne stiger. Det er svært at konkurrere med de store bedrifter, siger Finn Skotte. På langt sigt ser han, at priserne fortsat vil gå op og ned, men også at dansk politik bliver bestemmende for fremtidens svineproducenter.

- Hvis klimakampagnerne får held med at trænge grisene ud af Danmark, bliver det endnu sværere at etablere sig, siger Finn Skotte. Han mener, at der skal ekstern finansiering og en speciel indgangsvinkel til, før man som ung landmand kan få bankerne overbevist om, at et etableringsprojekt er en god ide.

Hvornår er det fornuftigt at stoppe?

Mange ejendomme, specielt dem med slagtesvin har kørt en nedslidningsstrategi, der gør dem skrøbelige, når det gælder fremtiden. Økonomikonsulenten forklarer, at de stigende priser gør, at man nu bedre kan planlægge sin afgang fra branchen.

- Træk de sidste år ud af produktionsanlægget, før du stopper. Hvis du har haft overvejelser om at trække stikket i 2018, så er det nok ikke en god ide at begynde at investere, bare fordi priserne er gode et år. Noteringen vil falde igen, og det er altid de stærke, der vinder. Nu har du muligheden for at tjene de sidste penge og forberede dig på et andet liv. Det er altid godt selv at have kontrollen med fremtiden, slutter Finn Skotte.