Abonnementsartikel

Aalborg tekniske skole har fået god gang i et uddannelsesforløb for ukrainske praktikanter, der har teoretisk ballast fra landbrugsuddannelser i deres hjemland med i bagagen. Målet er at udvide horisonten hos ukrainerne, de danske elever og skolens egne medarbejdere

Udover computere og aktive elever pryder en foto-collage i glas og ramme et undervisningslokale på Aalborg tekniske skoles jordbrugsafdeling i udkanten af Aalborg.

Midt imellem billederne af glade – omend en smule generte – ukrainske praktikanter står på dansk en tak for et godt ophold på skolen og en tak for det, de har lært i det nordjyske.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gaven fra de ukrainske praktikanter er et bevis på, at Aalborg tekniske skoles jordbrugsafdeling har haft ganske pæn succes med første udgave af skolens nyeste uddannelses-tiltag – et 20 ugers udannelsesforløb for ukrainske praktikanter.

- Sådan en gave, som de har sendt, siger os noget om, at de har lært noget, og at de har haft en god tid hos os, siger Marianne Ormstrup.

Mødte efterspørgsel

Hun er teamleder på Aalborg tekniske skoles jordbrugsafdeling, hvor man i marts i år for første gang udbød et målrettet engelsksproget kursus til ukrainske praktikanter, der har teoretisk ballast fra landbrugsuddannelser i deres hjemland med i bagagen.

Det første hold afsluttede kurset i august, og et nyt hold ukrainske praktikanter tog 1. oktober hul på det andet uddannelsesforløb i rækken.

Uddannelsesforløbet har været på tegnebrættet hos Aalborg tekniske skole i et stykke tid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har i længere tid haft globalisering som fokusområde, men vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne gøre det mere konkret. I den forbindelse mødte vores praktikpladskonsulent Annette Schou flere landmænd, der efterspurgte uddannelse til deres praktikanter fra Ukraine, fortæller Marianne Ormstrup.

- I Danmark bliver der flere udenlandske medarbejdere, specielt østeuropæere. Så behovet var der. Vi skulle så vurdere de forskellige hensyn til lovrammer og bekendtgørelser, og vi skulle sikre os, at vi var i stand til at løfte opgaven, før vi gik ud og tilbød dette kursus.

- Nu er vi så klar med et tilbud, der falder ind under reglerne om det halve års uddannelse, ukrainerne har ret til i løbet af de 24 måneder, de er i Danmark, siger Marianne Ormstrup.

Flere udgangspunkter

Anders Jakobsen er underviser på tredje år hos Aalborg tekniske skole med speciale i planteavl.

Han fortæller, at de danske landmænd, der ønsker efteruddannelse på deres ukrainske praktikanters vegne, typisk kan deles op i tre grupper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nogle landmænd ønsker kurset som en introduktion, der ligger først i den periode, ukrainerne er i Danmark. Andre landmænd foretrækker, at praktikanterne får kurset midt i deres forløb, mens nogle landmænd ønsker at sende praktikanterne på kursus sidst i forløbet, fortæller han.

- Der er altså en vis forskel på praktikanternes udgangspunkt, når de begynder på kurset. Og vi kunne da mærke stor forskel på, hvor de stod sprogligt og fagligt, siger Marianne Ormstrup.

- Derfor har vi forsøgt at mikse forløbet, så der bliver vekslet mellem teori, ekskursioner og faglige besøg med mange praktiske opgaver, siger Anders Jakobsen.

Mere farverig hverdag

Undervisningen foregår på engelsk, mens man kan tage et minikursus i dansk som valgfag. Her får praktikanterne en indføring i de gængse danske termer i landbruget.

- Generelt har vi i tilrettelæggelsen udformet uddannelsesforløbet med udgangspunkt i målene for jordbrugsassistent-uddannelsen, siger Marianne Ormstrup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I det første kursus fik vi et klart billede af, at de ukrainske praktikanter står stærkt teoretisk set. For eksempel er de rigtigt godt med i forhold til økonomi, siger Anders Jakobsen.

Der er en god håndfuld undervisere tilknyttet uddannelsesforløbet.

- Vi har to undervisere fra Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, tilknyttet nogle af fagene, og vi har en russisk pige til at undervise i samfundsfag. Derudover har vi en engelsklærer og en landbrugsmaskinmekaniker tilknyttet undervisningen, fortæller Marianne Ormstrup.

Skolens udbytte handler i høj grad om nye input, nye oplevelser og en udvidet horisont.

- Processen med at udvikle uddannelsesforløbet og at spore os ind på praktikanternes forudsætninger, behov og forventninger har også udviklet vores egne kompetencer, siger Marianne Ormstrup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er desuden tydeligt, at skolens hverdag bliver mere spændende og mere farverig. Det har allerede givet et løft til skolen, supplerer Anders Jakobsen.

Større forståelse

De nye input og indtryk – fagligt som kulturelt – har også været hjørnesten i forhold til, hvad de ukrainske praktikanter skal have med i bagagen, når de 20 uger er overstået.

- Vi kan godt mærke, at de ukrainske praktikanter har brug for input vedrørende miljøhensyn og i forhold til en mere hensynsfuld behandling i hele produktionen, siger Marianne Ormstrup.

- Blandt andet har vi undervist i potentialet i at udnytte husdyrgødning, siger Anders Jakobsen.

- På samme måde har vi et kursus om økologiske begreber. Ikke fordi de nødvendigvis skal være økologer, men fordi der er nogle principper, de kan anvende i Ukraine, hvor man ikke kan råde over pesticider på samme måde som her i landet, forklarer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han understreger, at det ikke kun er faglig ballast, ukrainerne skal have med fra Aalborg.

- De skal også lære noget generelt om moderne demokrati og det danske samfund og i det hele taget få udvidet deres horisont. Derfor ser vi frem til, at det andet hold ukrainere begynder sideløbende med næste hovedforløb på landbrugsuddannelsen. Det giver bedre chancer for en vellykket integration, siger Anders Jakobsen.

- Vi håber i hvert fald, at vi kan være med til at skabe en større forståelse for hinanden og en større tolerance, supplerer Marianne Ormstrup.

Tager sig godt af hinanden

Underviserne har bemærket, at der ikke er så stor forskel på unge ukrainere og unge danskere.

- Men vi bemærkede, at der var en lidt større disciplin i forhold til underviserne. Eleverne stod op og hilste godmorgen den første dag, og på kvindernes internationale kampdag kom de med en blomst til hver af de kvindelige medarbejdere, fortæller Marianne Ormstrup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og generelt lagde vi mærke til, at ukrainerne er meget gode til at tage sig af hinanden, siger hun.

Stigende tilslutning

Hun håber da også, at Aalborg tekniske skole kan være med til at hjælpe ukrainerne.

- Vi vil ikke lyde frelste. Men vi håber, at de får en masse med sig hjem. Kan vi være med til at skabe nogle bedre muligheder for dem, er det jo helt fint, siger Marianne Ormstrup.

- I Ukraine har man den bedste landbrugsjord i verden. Kan vi hjælpe nogen lidt på vej med hensyn til at udnytte det potentiale, er det jo godt, følger Anders Jakobsen op.

Og det ser ud til, at skolen får lejlighed til at hjælpe stadigt flere ukrainere på vej.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der var 12 praktikanter på det første kursus. Der er 24 på det hold, der begyndte 1. oktober, og der er allerede en del forespørgsler på det hold, der så skal begynde til april 2008, så vi mærker bestemt en stigende interesse, fremhæver Marianne Ormstrup.