Abonnementsartikel

Krydsoverenstemmelse og kontrollen af overholdelse af samme har været livligt diskuteret – ikke mindst ved køkkenbordet rundt om i landet på de enkelte bedrifter – siden ordningen blev indført. Den offentlige debat har efterhånden lagt sig lidt og bærer præg af modvilig accept af tingenes tilstand, men krydsoverensstemmelse er vist ikke rigtig nogens kop te.

Hos LandboNord er man heller ikke glade for tingene, som de fungerer i dag og foreslår derfor et helt nyt kontrolsystem, som tager udgangspunkt i reglerne om krydsoverensstemmelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kontrolforanstaltningerne i landbruget er usammenhængende og ressourcekrævende, og landmændene oplever ofte kontrollen som negativ, hedder det blandt andet i en pressemeddelelse fra LandboNord.

Forslaget til en forbedring af kontrollen indebærer en sammenlægning af de forskellige offentlige kontroller.

- LandboNord foreslår, at de offentlige kontroller samordnes til én kontrolenhed, kaldet ”landbrugskontrollen”. Opgaverne kunne eventuelt udliciteres til en kontrollerende virksomhed, der skal udføre opgaven på vegne af myndighederne, på samme måde som de fleste virksomheder gør brug af en akkrediteringsvirksomhed, når produktstandarder skal dokumenteres, hedder det videre i pressemeddelelsen.

Landboforeningen understreger at der skal analyseres videre, før forslaget er ”køreklart”, men at man vil arbejde videre med det.