Abonnementsartikel

Fødevareminister Eva Kjer Hansen indvier den 30. oktober verdens største biogasforsøgsanlæg. Det nye anlæg, som er opført på Forskningscenter Foulum, skal forbedre udnyttelsen af biogassen og forbedre produktionens effekt på miljø og klima

I de almindelige biogasanlæg, som eksisterer i dag, er omsætningen af det organiske stof fra eksempelvis husdyrgødning og halm kun cirka 50-60 procent af det teoretisk mulige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det skal det nybyggede biogasforsøgsanlæg på Forskningscenter Foulum nu råde bod på. Det nye anlæg, som er finansieret af Fødevareministeriet, vil give både forskere, studerende og biogasproducenter helt nye muligheder for at udvikle og teste metoder og teknologier i stor skala.

- Ambitionen er, at det nye biogasanlæg skal bidrage til at bringe Danmark i det globale førerfelt inden for udnyttelse af energi og næringsstoffer i husdyrgødning og andre former for biomasse, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Udover at gennemføre forskning som optimerer de processer, som foregår i selve biogasreaktorerne, bliver det også muligt at eksperimentere med de forskellige led i biogasforsyningskæden. Placeringen på Forskningscenter Foulum giver adgang til et stort råvaregrundlag fra centrets produktionsbesætninger af malkekvæg, svin, fjerkræ og mink. Herudover kan centret levere energiafgrøder, halm og andre former for biomasse.

Selve forsøgsanlægget består af fire forsøgsreaktorer med tilhørende fortanke samt doseringssystemer for tilførsel af faste produkter som foderester, dybstrøelse, energiafgrøder og lignende. Anlægget bliver dermed et af de mest avancerede og fleksible biogasforsøgsanlæg i verden.

Udover forsøgsanlægget består det nye anlæg også af et driftsanlæg, som skal behandle omkring 29.000 ton gylle og cirka 2.000 ton biomasse fra stalde og marker på Foulum. På basis heraf vil anlægget producere omkring 850.000 kubikmeter metangas, som vil blive udnyttet til varme og strøm i det lokale kraftvarmeanlæg.