Abonnementsartikel

Da Max Eyth i 1885 dannede Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V., vidste han næppe hvor stor indflydelse, hans idé ville få over 120 år senere

Her i Danmark er DLG synonymt med en stor, andelsejet grovvarekoncern med stadigt flere internationale aktiviteter.

Men spørger man en tysk landmand, hvad DLG er, bliver svaret et helt andet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han vil nemlig fortælle, at der er tale om en moderne, fri og politisk neutral faglig organisation for professionelle landmænd med en demokratisk valgt ledelse.

- DLGs formål er at skabe faglige fremskridt i landbruget, forklarer Jochen Köckler.

På tysk er DLG en forkortelse for Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V., og blandt denne organisations mest kendte aktiviteter er Agritechnica, verdens største indendørs landbrugsudstilling, som afholdes hvert andet år i Hannover.

Mange aktiviteter

- Vi har mange andre aktiviteter end udstillinger, fortæller Jochen Köckler, som er direktør for DLGs udstillingsvirksomhed – der udover Agritechnica omfatter EuroTier, Anuga FoodTec og DLG-Feldtage i Tyskland.

Hertil kommer udstillingen Opolagra i Polen og PotatoEurope, som afholdes hvert år på skift mellem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden er DLG begyndt at lave udstillinger i både Rusland og Kina.

Men det er ikke det eneste, den snart 122 år gamle forening har at byde på.

- Vi arrangerer ikke politiske strejker, men mange faglige møder hvert år, og alle vores over 18.000 medlemmer kan deltage gratis i disse seminarer, siger Jochen Köckler.

- Desuden tester vi alt fra landbrugsmaskiner til fødevarer og landboferier, tilføjer han.

DLG har kun ét kontor, og det er placeret i Frankfurt am Main. Hele organisationen beskæftiger 180 medarbejdere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremsynet idé

DLG blev dannet af Max Eyth i december 1885. Dengang fandt den fremsynede ingeniør, som havde mange års erhvervserfaring fra Storbritannien med damplokomotiver til landbrugsformål – især pløjning - at der var brug for en tilsvarende landbrugsorganisation i Tyskland.

Hans forbillede var Royal Agricultural Society of England (RAF), som spillede en fremtrædende rolle i den faglige udvikling af det engelske landbrug i 1800-tallet – både med hensyn til forskning og formidling af viden til det praktiske landbrug. Denne indflydelse på landmændenes vilkår ønskede han at kopiere til Tyskland.

Blandt andet stod RAF for en årlig landbrugsudstilling, og den var så kendt, at tyske gæster kom til den i London. Det var her, på en udstilling i 1882, at Max Eyth lancerede sin idé om at danne tyske DLG.

Men umiddelbart mødte Max Eyth ikke tilslutning til sine fremsynede tanker. Tværtimod blev han hånet, fordi tyske landbrugskyndige, fabrikanter af landbrugsmaskiner og sågar tyske landmænd mente, at det engelske system ikke egnede sig for deres land.

God opbakning

Max Eyth lod sig imidlertid ikke kyse af modstanden, men arbejdede videre med sine tanker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det nydannede DLG fik ret hurtigt trods den umiddelbare modstand 500 medlemmer, og efter to år var der 2.500 medlemmer.

Baggrunden for denne succes var Max Eyths ihærdighed, som også bestod i at rejse rundt i de forskellige tyske delstater i kombination med skrivning af artikler til dagspressen.

Billigt medlemskab

For Max Eyth var det vigtigt, at et medlemskab af DLG ikke blev så dyrt, at det var forbeholdt de få at være med.

Denne linje er gennem årene blevet fastholdt, og her i 2007 koster det 92,00 euro at være medlem pr. år. Det svarer til cirka 685 kroner.

Denne pris er for medlemmer bosiddende i Tyskland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I prisen er inkluderet abonnement på et medlemsblad med 12 udgivelser pr. år, DLGs blad om test af landbrugsmaskiner med fire udgivelser pr. år og seks nyhedsmails pr. år.

Da ikke alle ønsker medlemsbladet, kan man være medlem uden at modtage bladet. Det koster 53,5 euro pr. år, hvilket svarer til cirka 400 kroner.

For udlændinge er prisen for et medlemskab 150 euro uden bladene – det svarer til 1.100 kroner.

For unge op til 25 år og studerende gælder en lavere pris for medlemskabet.

Virksomheder og organisationer kan også melde sig ind i DLG.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For alle medlemmer gælder, at de har gratis adgang til de udstillinger, DLG arrangerer. Det gælder således for Agritechnica, EuroTier, DLG Feldtage, PotatoEurope og Anuga FoodTec.

Der er desuden gratis adgang til de faglige seminarer, DLG afholder.

Mange seminarer

- Vi afholder cirka 50 seminarer og faglige møder hvert år, fortæller Jochen Köckler.

Emnerne for disse arrangementer kommer vidt omkring inden for de landbrugsfaglige områder.

- Et seminar kan blandt andet bruges til at belyse, hvad det betyder, at vi anvender korn til biobrændstof frem for foder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi gør også meget ud af at give input til deltagernes strategiske planlægning i deres egen virksomhed, hvad enten det er landmænd eller andre medlemsvirksomheder, forklarer Jochen Köckler.

DLG har også særlige møder for mælkeproducenter, planteavlere og svineproducenter, hvor der gås tæt på faglige temaer inden for disse produktioner.

For en udlænding kan det dog være lidt svært at få udbytte af seminarerne og de faglige møder, da de for 90 procents vedkommende foregår på tysk.

- Men vi arbejder på, at flere kommer til at foregå på engelsk eller med oversættelse til engelsk, siger Jochen Köckler.

DLG udsender desuden fire gange årligt det engelsksprogede blad agrifuture. Bladet kan/får man ?????????

Artiklen fortsætter efter annoncen

Klubber for fagområder

DLG står bag de fire faglige interesseorganisationer European Dairy Farmers, European Arable Farmers, European Pig Producers og European Poultry Club – det vil sige fagklubber for henholdsvis mælkeproducenter, planteavlere, svineproducenter og fjerkræholdere.

De fire har medlemmer fra næsten alle europæiske lande, og det gælder også i Danmark.

Et medlemskab koster cirka 1.100 kroner årligt, og sproget er engelsk på møderne.