Abonnementsartikel

Staldvent-programmet kan også bruges til dimensionering af ammoniak-luftrensning

Når en svinestalds ventilation skal dimensioneres, sker det i stor udstrækning på baggrund af de mange data, som Århus Universitet (tidligere Danmarks Jordbrugsforskning), Institut for Jordbrugsteknik på Forskningscenter Bygholm i Horsens, har samlet siden 1980’erne.

Dataene danner grundlag for et PC-program, som har fået navnet Staldvent. Dette program er enestående – ikke bare i europæisk sammenhæng, men – world wide.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Få lande har nemlig arbejdet så intenst med ventilation i staldanlæg som danske forskere og virksomheder. Kun hollænderne er lige så langt fremme, men de har ikke, som det er tilfældet i Danmark, udnyttet alle erfaringerne i et program til en mere præcis beregning af behovet for luftskifte og valg af ventilationsanlæg til staldene.

Også ekstreme temperaturer

Staldvent-programmet er udarbejdet af forskerne på Bygholm i samarbejde med firmaet Danish Exergy Technology i Skørping, der har forhandlingen af programmet.

Programmet bliver løbende opdateret i takt med nye data og nye erfaringer.

Blandt andet er programmet udbygget, så der også kan indlægges ekstreme vejrforhold.

Dette har været efterspurgt af virksomheder, der for eksempel bygger svinestalde for danske investorer i Rusland og andre østeuropæiske lande, hvor der både ses betydelig større minusgrader og plusgrader.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Beregner ammoniak-produktionen

Brugerne af Staldvent-programmet er derfor bygge- og ventilationsfirmaer.

De indsætter i programmet den aktuelle stalds størrelse, indretning, dimensionering med det maximale antal dyr og størrelse samt de klimatiske forhold i området. På den baggrund kan programmet udregne den kapacitet, et ventilationsanlæg skal have for at kunne klare den maximale belastning.

Ud over selve luftskifteberegningen kan programmet nu også beregne ammoniak-produktionen i stalden ved en given belastning.

Derfor kan programmet også anvendes til dimensionering af de kemiske eller biologiske luftrensere, der skal installeres for at leve op til de nye krav om ammoniak-reduktion.

Undervisning og forskning

Staldvent programmet udnyttes primært til dimensionering af ventilationen i de forskellige stalde. Programmet er lavet til stalde til både svin, kvæg og kyllinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover anvendes det til undervisning, fordi det er en god måde at give studerende indblik i staldklimaets betydning .

Desuden anvendes programmet også i den videre forskning.

Her afprøves kapaciteten

Når et ventilationsfirma reklamerer med sine ventilatorers kapacitet, sker det på basis af de afprøvninger, ventilatoren har været igennem forinden på Forskningscenter Bygholm. Her er en af opgaverne at afprøve de nye produkter, danske firmaer ønskes at afsætte.

Afprøvningen sker i en kæmpe stor beholder, hvor det meget præcist kan måles, hvilken kapacitet en ventilator har under forskellige belastninger.

Diffus luftindtag i svinestaldene har gået sin sejrsgang i dansk svineproduktion. Men der arbejdes fortløbende med at videreudvikle på dette ventilationssystem, og forskningsleder Jan S. Strøm viser her, at den næste afprøvningsopgave, Bygholm har fået, er målingen af luftgennemtrængeligheden i glasuldsmåtter, der bruges i lofter med diffus luftindtag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Glasuldsmåtterne sættes i åbningen, hvorefter der måles på virkningen af forskellige undertryk i beholderen.