Abonnementsartikel

Det er ikke nok at sammenligne priser på de enkelte produkter, når man køber handelsgødning. Kvaliteten af gødningen skal også inddrages, fordi dårlig kvalitet og en uensartet spredning af handelsgødning kan give et udbyttetab på et par hkg kerne eller endnu mere

Sørg for at handelsgødningens kvalitet lever op til kravene – både kemisk og fysisk. Det var hovedbudskabet fra planteavlskonsulent Kirsten Elkjær, LandboCentrum, da hun på Plantekongressen i Herning 10. januar 2007 holdt indlæg om ”Optimal kvalitet af fast handelsgødning”.

- Stil krav til leverandøren om en specificeret indholdsdeklaration ved køb af handelsgødning, lød opfordringen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den kemiske kvalitet kontrolleres af Plantedirektoratet, der hvert år udtager 300-400 stikprøver af forskellige gødninger, som ligger på lager ved grovvarefirmaer eller importører.

Kontrollen skal sikre, at de gødninger, der sælges, har det indhold af næringsstoffer, som fremgår af indholdsdeklarationen.

De seneste år har cirka syv procent af de analyserede gødninger haft et underindhold af kvælstof. Stikprøvekontrollen viser også, at risikoen for underindhold af kvælstof er størst i mekaniske blandinger.

- Den fysiske kvalitet har stor betydning for, hvorvidt der kan opnås en god og ensartet spredning. Især kornstyrke, fordeling af kornstørrelser og rumvægt har betydning for gødningens fysiske kvalitet.

- Det er derfor vigtigt at sikre sig, at gødningen har tilstrækkelig kornstyrke, så kornene ikke knuses og danner støv under spredningen. Stor spredebredde kræver stor kornstyrke, påpegede Kirsten Elkjær.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Definer kvalitetskrav

- Det er vigtigt, at du som landmand gør dig klart, hvilke kvalitetskrav du stiller – og er villig til at betale for dem.

- Skal gødningen spredes på 36–48 meter, er det vigtigt, at kornstyrken er over fem kg.

- Til gengæld er der ikke grund til at betale ekstra for en god kvalitet, hvis gødningen skal spredes på 16 meter. Her vil en kornstyrke på tre kg kunne spredes tilfredsstillende, hvis vingehastigheden nedsættes, lød anbefalingen fra Kirsten Elkjær.

Kontroller selv kornstyrken

Som landmand kan man selv teste kornstyrken.

Det kan gøres ved at placere et gødningskorn på en køkkenvægt og trykke på det med for eksempel en blyant, til det knuses.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det tryk i kg, som vægten viser, når gødningskornet knuses, er et mål for kornstyrken.

Kontroller kornstyrken både ved levering og før spredning.

Storsæk eller løs gødning

Cirka 25-30 procent af den faste handelsgødning, der spredes herhjemme leveres i storsække. Beslutningen, om hvorvidt gødningen skal leveres som løsvare eller i storsække, er i høj grad afhængig af faciliteterne til opbevaring på den enkelte ejendom.

- Løs gødning er som udgangspunkt cirka 8-10 kroner billigere pr. 100 kg, og den kan anbefales, hvor der bruges en stor mængde af den samme type gødning, og hvor forbrugsperioden er kort.

- Bruges der løs gødning, skal der være gode faciliteter til opbevaring, og gødningen skal overdækkes omhyggeligt med plastic, sagde Kirsten Elkjær.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt fordelene ved storsække er, at de reducerer skadevirkningerne af transport og fugt.

- Mange landmænd oplever, at kvaliteten ved spredning er bedre og mere ensartet, når de bruger gødning i storsække frem for løsvarer.

- Storsækkene har tilmed den fordel, at det er lettere at danne sig et overblik over forbruget af gødning, når der kan tælles sække frem for at vurdere størrelsen på gødningsbunken, fremhævede Kirsten Elkjær.

- Ved opbevaring af storsække er der nogle få og enkle retningslinier, der skal følges for at bevare kvaliteten af gødningen.

- Sørg for at opbevare sækkene på et tørt underlag. Ved udendørs opbevaring skal sækkene placeres på paller og overdækkes med presenning. Og undgå placering i direkte sollys, lød det formanende fra Kirsten Elkjær.