Abonnementsartikel

DLF øger overskuddet fra 31 til 140 millioner kroner og overfører 53 millioner kroner til medlemmerne. Det fremgår af bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 30. oktober.

DLF AmbA, som ejes af 5.000 danske frøavlere, øgede i 2006/07 resultatet til 140 millioner kroner mod 31 millioner kroner i 2005/06 – et overskud, der er det hidtil bedste i DLFs 102-årige historie.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det gode resultat er præget af éngangsindtægter på 122 millioner kroner, som er avance ved salg af ejendomme.

Det er resultatet af rationaliseringer efter købet i 2003 af Cebeco Seeds Group, nu Innoseeds, med domicil i Holland, og erhvervelsen i 2006 af det multinationale selskab Advantas frøforretninger.

Bedste afregning og resultatfremgang

Formand Benny Kirkebække Christensen, glædede sig på generalforsamlingen over, at også frøforretningen bidrager til resultatfremgangen, nemlig med 51 millioner kroner før skat mod 43 millioner kroner året før.

- Indtjeningen er præsteret i et markedsmæssigt vanskeligt år – og efter at DLF til frøavlerne i gennemsnit har afregnet 1.200 kroner mere pr. hektar end konkurrenterne under ét har præsteret, siger Benny Kirkebække Christensen.

DLFs bestyrelse indstillede til generalforsamlingen, at der af resultatet udloddes 53 millioner kroner til medlemmernes driftsfondskonti, som efterfølgende udbetales over seks år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Årsresultatet øger DLF AmbAs egenkapital fra 479 til 622 millioner kroner svarende til en soliditetsgrad på 43 procent.

Forventninger til det kommende år

Med en anslået del af frømarkedet i EU 27 på 49 procent og en global markedsandel på anslået 25 procent er DLF i dag klodens største producent og udbyder af græs- og kløverfrø til landbrug, plæner, parker, sportsanlæg med videre.

DLF-TRIFOLIUM forventer et beskedent økonomisk resultat for 2007/08. Det skyldes blandt andet, at det kan blive svært at sælge det frø der er høstet i 2007 til priser, der matcher kornet. Dermed forventer DLF-TRIFOLIUM et beskedent resultat for 2007/08.

Hvad angår 2008-høsten, så vurderer DLF ikke, at det er noget problem at afsætte konkurrencedygtigt i forhold til korn.