Abonnementsartikel

- Det bliver først i maj-juni næste år, at vi vil være helt med med modtagelse af slagtesvin i Danish Crown.

Det var ikke en melding, der faldt i god jord på Dansk Svineproduktions kongres i Herning, men divisionsdirektør Jens Haven Christiansen foretrak den ærlige udmelding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forinden havde han og formanden, Niels Mikkelsen, i forbindelse med deres indlæg ”Tæt på slagteriet” måttet lytte til flere deltagere, der ikke følte, at slagteriledelsen helt forstod, hvilke problemer det affødte i primærproduktionen, at de ikke kunne komme af med slagtesvinene.

Det mente Niels Mikkelsen dog godt, han gjorde. Han bliver blandt andet dagligt mindet herom i telefonsamtaler med stadig kortere mellemrum.

- Vi er i fuld gang med at løse problemet. Vi er nu cirka en uge bagefter, og med den ekstra kapacitet, vi får i de kommende uger forventer vi til jul at have nedbragt forsinkelsen til en til to dage. Men så kommer julehelligdagene, og dermed kommer vi længere bagud igen og må regne med først at være helt med i maj-juni, supplerede Jens Haven Christiansen.

Nej til fritstilling

Svineproduktionskonsulent Hans Jørgen Rasmussen, Ringsted, appellerede til, at slagteriet fritstiller andelshavere, som har problemer med at have grisene gående den ekstra uge.

- Svineproducenterne tvinges til at putte 70 FE ekstra i svinene. Det er ganske utilfredsstillende, og jeg fatter ikke, at I ikke fritstiller folk i sådanne situationer, sagde Hans Jørgen Rasmussen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Niels Mikkelsen svarede, at slagteriet tilbød at hjælpe alle de svineproducenter, der gerne ville eksportere svin, og at slagteriet selv eksporterede alle de svin, der kunne skaffes transportmateriel til.

- Jeg kan godt se, at det ville være let at fritstille folk, og at det ville være en gestus med en vis psykologisk effekt, sagde Niels Mikkelsen og indrømmede, at slagteriet også har vurderet denne løsning, men havde fravalgt den af grunde, som han ikke mente, der var tid til at komme nærmere ind på.

Det er dog givet, at slagteriet er bange for, at en fritstilling skal skabe præcedens i mange andre situationer, hvorfor man i stedet for har valgt at tilbyde hjælp til eksport, som dog kun er sparsomt anvendelig, fordi de færreste har plads til at have grisene gående til når den tyske slagtevægt

Der var grobund for prisstigninger

Divisionsdirektør Jens Haven Christiansen sagde, at det var de store mængder svinekød, der gjorde øjeblikkelige prisstigninger umulige.

- Der var ellers tidligere grobund for prisstigningerne, fordi markedet var forstående for, at de store prisstigninger på foderet skulle modsvares af prisstigninger på svinekødet. Men det blev forpurret, fordi der er så store mængder svinekød på verdensmarkedet, sagde Jens Haven Christiansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danish Crown forventer lige som Danske Slagterier, at der hen over sommeren næste år bliver balance mellem noteringen og foderpriserne.

- Men bemærk: vi siger ikke noget om, hvorvidt noteringen bliver 11, 13 eller 15 kroner, men at der nås en balance hen over sommeren, slog divisionsdirektøren fast.