Topigs Norsvin er et af verdens førende svineavlsselskaber, men en forholdsvis ny spiller på det danske marked. Bertel Bovbjerg opformerer TN70 polte til det danske marked med Topigs Norsvins genetik og er medejer af Bovbjerg Genetics A/S. Han opsummerer Topigs Norsvins forcer.

-Topigs Norsvins L-line (landrace) kendetegnes ved en meget høj kødprocent, stor mælkekapacitet og stærke ben, siger Bertel Bovbjerg. Han forklarer, at krydsningen med Topigs Norsvins Z-Line (Yorkshire) giver gode moderegenskaber, lav dødelighed, høj kuldtilvækst, mange patter og dermed en meget god pasningsevne. Det gør, at soen kan passe flere grise og dermed sende flere kilo kød fra farestalden og videre til klimastalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskning og fornyelse

Siden 2001 har Topigs Norsvin forsket og avlet på størrelsen af grisene. Selv om antallet af levendefødte er gået op i samme periode, holder pattegrisene den høje vægt, der er kendetegnet for TN70. Flere hollandske svineproducenter kan fravænne omkring 200 kvalitetsgrise om året per faresti. Undersøgelser fra Århus Universitet har vist, at moderdyr fra Topigs Norsvins TN70 linje kunne fravænne det samme antal grise som Danavls LY søer, men med en højere fravænningsvægt og lavere dødelighed under økologiske produktionsforhold.

Bertel Bovbjerg vil dog være ked af, hvis Topigs Norsvin kun bliver betragtet som et avlsselskab for en bestemt slags produktion.

-Topigs Norsvin skal ikke sættes i bås med alternative produktioner og økologi. Genetikken kan så meget mere, som kan udnyttes i de mest effektive, konventionelle besætninger. Vores genetik giver en tiltrængt og robust fornyelse til de effektive danske svineproducenter, slår Bertel Bovbjerg fast.

Nem og stabil produktion

Hos Bovbjerg Genetics produceres TN 70 polte, der svarer til LY polte. Søerne er Topigs Norsvin landrace, der insemineres med Topigs Norsvin Z-line. L-line er oprindelig norsk og Z-line er oprindelig hollandsk.

-Fremtidens so skal kunne fravænne alle grise i de stadig større kuld selv. TN70 er avlet til at kunne fravænne sine egne, store kuld selv. Over 60 procent af søerne har mere end 16 patter, forklarer Bertel Bovbjerg, der er overbevist om, at Topigs Norsvin er ideel til dem, der vil have en effektiv, simpel og stabil produktion. TN70 præsterer godt, med lavt input af arbejdskraft og hjælpemidler, som for eksempel mælkeanlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Topigs Norsvin er for dem, der vil lave mange grise, uden at lave en masse ammesøer. Hvis man kan undgå ammesøer, frigiver det plads i farestalden og flere diegivningsdage per gris. Det batter noget på bundlinjen, siger Bertel Bovbjerg.

Balanceret svineavl

Bertel Bovbjerg mener, at vi skal væk fra kun at tale nøgletal per so. Det er antallet af farestier og pladsen i klimastalden, der begrænser produktionen.

-Uden ammesøer kan man måske sætte 15 procent flere søer ind i farestalden. Så selv om man går for eksempel én levendefødt ned, kan man lave væsentlig flere grise, og de kommer til at veje mere, siger Bertel Bovbjerg. Mange steder er klimastalden også blevet flaskehalsen. Hvis man kan køre seks til syv ugers rotation i klimastalden fordi, der sættes større grise ind, og man sparer en uge, vil man have godt 12 procent flere grise igennem klimastalden. Søer med høj pasningsevne, større og mere robuste grise sikrer maksimal udnyttelse af staldanlægget.

-TN70-soen er for dem, der virkelig brænder for at få mange grise og kilo igennem staldene, forklarer Bertel Bovbjerg, som kan levere genetik med gode moderegenskaber, høj holdbarhed, gode ben og klove, samt en genetik med lav dødelighed, høj tilvækst, foderudnyttelse og slagteværdi. Det er innovativ og balanceret svineavl ? Topigs Norsvin style!