Abonnementsartikel

Dansk Landbrug har opstillet tre krav for aftrapning af landbrugsstøtten.

Der er ingen tvivl om Dansk Landbrugs holdning til landbrugsstøtten:

- Jeg vil helst af med støtten, hvis jeg til gengæld kan få en fornuftig og reel pris for mine produkter samt gode rammevilkår, sagde Peter Gæmelke i dag i sin formandsberetning på Dansk Landbrugs delegeretmøde.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Og netop landbrugsstøtten er et højaktuelt emne. Dels sættter EU snart et helbredstjek i gang af hele støtteordningen, og Folketinget vil komme med et forslag til, hvordan støtten kan afvikles.

- Så debatten om EU’s landbrugspolitik og landbrugsstøtten er skudt i gang. Og vi skal være med. Det er afgørende, at vi er med til at sætte pejlemærkerne for den fremtidige landbrugspolitik i EU, fastslog Dansk landbrugs førstemand.

- Svært at argumentere for støtten

Peter Gæmelke plæderede for, at EU’s landbrugspolitik og WTO-aftalen kommer til at hænge sammen.

- Vi skal arbejde for en landbrugspolitik, der kan forstås og forklares – også for folk uden for landbruget. Forenkling skal i højsædet – også selvom det medfører, at vi må give køb på retfærdighed til sidste decimal, slog formanden fast.

Selv om EU’s landbrugsstøtte er et væsentlig bidrag til det enkelte landbrugs økonomi, ser Dansk Landbrug gerne, at der tages fat på en nedtrapning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg synes, det er svært at argumentere for den nuværende støtte, hvis de prisniveauer, vi ser i øjeblikket, er holdbare.

- Mange uden for landbruget har meget svært ved at forstå, at et helt erhverv skal have støtte. Jeg kan godt forstå dem, sagde Peter Gæmelke.

Tre krav

Dansk Landbrug har formuleret tre krav til en aftrapning af støtten:

1. Aftrapningen skal ske ensartet og obligatorisk i alle lande i Europa

2. Aftrapningen skal foregå gradvist og langsigtet

Artiklen fortsætter efter annoncen

3. Støttelofter, som Kommissionen har foreslået, er ikke acceptable – de gavner kun kreative advokater.

Samtidig vil Dansk Landbrug gerne komme med forslag til, hvordan de sparede EU-midler bedst bruges andre steder.

- Det vil være sund fornuft at tilføre natur- og miljøområdet under landdistriktsprogrammet nogle af pengene. Andre midler kan anvendes på at sikre vækst og udvikling i hele fødevareerhvervet, sagde Peter Gæmelke i sin beretning.