Abonnementsartikel

Som ventet bliver den tidligere formand for Tolvmandssektionen i Dansk Landbrug, Michael Brockenhuus-Schack, Giesegard ved Ringsted ny viceformand på Axelborg. Her afløser han Henrik Høegh, der har valgt at prøve at få sæde på den anden københavnske borg, nemlig Christiansborg.

Derudover består formandskabet i Dansk Landbrug af Peter Gæmelke (formand), Gert Karkov (viceformand) og Ib W. Jensen (viceformand), som alle opnåede genvalg til deres poster på delegeretmødet i Herning i dag – Ib W. Jensen blev dog valgt for nylig på Familielandbrugets årsmøde.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forud for disse valg havde delegeretforsamlingen valgt nye vedtægter, så valgene tager hensyn til den nye kommunale struktur og de nye regioner.

Overordnet består Dansk Landbrugs bestyrelse af 20 medlemmer, som ud over de regionsvalgte og tre fritvalgte består af repræsentanter for svin, kvæg, deltidslandmænd og økologer. Dertil kommer formanden for Tolvmandssektionen og fire repræsentanter fra Familielandbrugssektionen.

De valgte regionsrepræsentanter blev: Arne Buus, Region Nordjylland, Erik Poulsen, Region Midtjylland, Jens Ejner Christensen, Region Syd og Povl Fritzner, Region Østlige Øer inklusiv Bornholm.

De tre fritvalgte blev Andreas Bjerregaard, formand for Vestjysk Landboforening, Niels Rasmussen, formand for De Fynske Landboforeninger, og Niels Jørgen Pedersen, formand for LandboThy. Herdis Dam, formand for Nordsjællands Landboforening, blev suppleant.

Familielandbrugssektionen udpegede deres repræsentanter ved årsmødet i oktober. Det blev formand Ib Jensen, og næstformand Sven-Aage Steenholdt samt Jørgen Lykkemark, Knud Madsen og John Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske Deltidslandmænds forbliver repræsenteret af formanden Tage Hansen.

Gert Holst Hansen fortsætter også i bestyrelsen og som formand for Økologiudvalget. Dansk Kvæg er repræsenteret af Peder Philipp og Dansk Svineproduktion af Lindhart B. Nielsen. Et nyt ansigt blev Lars Hvidtfeldt, som bliver ny formand i Tolvmandssektionen.