Det har været et turbulent år i Landsforeningen Danske Svineproducenter (LaDS). Det er ingen hemmelighed. Året startede med generalforsamlingen den 17. januar, og for første gang i mange år var der kampvalg om posterne til LaDS' bestyrelse. Der var valg til fire poster ud af bestyrelsens syv. To bestyrelsesmedlemmer var på genvalg, og to poster blev ledige. Formanden Henrik Mortensen faldt for tidsbegrænsningen ifølge vedtægterne, og næstformand Jan Rodenberg havde allerede forladt bestyrelsen.

Allerede inden generalforsamlingen var spændingen lagt. Esben Skøtt fra Christiansfeld havde få dage forinden meddelt, at han meldte sig om kandidat til LaDS' bestyrelse, og at han ville gå til valg på at få Landsforeningen tilbage i Landbrug & Fødevarer Svineproduktions (LFS) bestyrelse. LaDS havde valgt at træde ud af i juni 2016 på grund af uenighed om etableringen af det nye Danavl ApS, nu Danbred.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Generalforsamling og konstituering

Hvorvidt LaDS burde vedblive at være en selvstændig og uafhængig stemme, eller igen burde sidde med ved bordet i LFS var genstand for en del debat på generalforsamlingen. Det Esben Skøtt gik til valg på, var der dog ikke generel tilslutning til, og han måtte se sig slået og havnede som suppleant. Kim Heiselberg (40 år) og Knud Kjær Knudsen (25 år) blev de nyvalgte til bestyrelsen.

Med generalforsamlingen var spændingen ikke ovre. Bestyrelsen, som traditionelt konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, valgte at udskyde konstitueringen. Spændingen blev først udløst den 29. januar, hvor Torben Hauskov (39 år) tiltrådte som foreningens nye formand efter blot ét år i LaDS' bestyrelse. Ulrik Volsgaard (41) blev næstformand. Samtidig valgte man at uddelegere flere opgaver end tidligere til enkelte bestyrelsesmedlemmer for at skabe et mere dynamisk bestyrelsesarbejde, og lægge mindre pres på formandskabet.

Det er en ordning, som fungerer fint, og som bestyrelsen er meget glade for.

En ung bestyrelse

Med det nye formandskab og de mange nyvalg til bestyrelsen var det både en erfaringsmæssig og aldersmæssigt ung bestyrelse på 36 år i gennemsnit. De trak i arbejdstøjet ved udgangen af januar 2018, hvor den nye formand proklamerede, at foreningen nu skulle tilbage til rødderne.

Den unge bestyrelse havde dog ikke arbejdsro ret længe. LaDS' daværende direktør, Nicolaj Nørgaard, blot en uges tid efter valget af den nye formand tog sin afsked til fordel for et job i Danish Crown.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter et par måneder, hvor LaDS fik god hjælp af foreningens tidligere direktør, Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug, tiltrådte jeg som LaDS' direktør pr. 1. maj 2018.

Jeg var ikke i tvivl, da jeg søgte stillingen. Landsforeningen og kampen for svineproducenterne har altid ligget mit hjerte nær. Jeg er helt på linje med formandens ambition om at komme tilbage til rødderne, og jeg synes, det er lykkedes os helt godt.

Vi ser os selv som vagthund

I det forgangne år har vi kæmpet for at få andelsselskaberne til at huske, at de er til for landmændene og ikke omvendt. Vi var blandt andet tidligt ude i sommer, sammen med Bæredygtigt Landbrug og Danske Mælkeproducenter og tale for, at en større del af pengene i andelsselskaberne skal deles ud til andelshaverne, der var hårdt brug for pengene på grund af tørken. Det førte desværre ikke til så meget, men vi forsøgte.

Vi ser os selv som vagthunden, der skal varetage svineproducenternes interesser og intet andet. Det giver os en stærk position. Vi skal ikke tænke på at please nogen virksomheder eller myndigheder eller andre interessenter. Vi skal KUN tænke på svineproducenternes bundlinje og arbejdsvilkår, og det giver sådan set også rigeligt med arbejde i et så lille sekretariat som vores.

Tidligere er vi blevet udskældt for at være en forening for smågriseproducenterne, men hvis det nogensinde har haft noget på sig, så mener jeg i hvert fald ikke længere, det er berettiget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi er rigtigt kede af, at det ser ud til, at det går så skidt, som det tilsyneladende gør i Danish Crown. Men når vi agerer vagthund og opfordrer Danish Crown til at kigge indad, så er det udelukkende af hensyn til svineproducenternes økonomi både nu og fremadrettet.

Tilbage til rødderne

Vi arbejder til fordel for svineproducenterne på flere niveauer. For eksempel er der jævnligt høringssvar, der skal udarbejdes, vi sidder med i nogle fagpolitiske udvalg under Fødevareministeriet side om side med Seges Svineproduktion og andre interesseorganisationer.

Beslutningen om at bringe LaDS tilbage til foreningens kerneværdier indebar også, at foreningen ikke længere begiver sig af med udviklingsprojekter, og derfor valgte vi at overdrage et par projekter, der var finansieret af Svineafgiftsfonden, til Seges Svineproduktion og reducere sekretariatet tilsvarende.

Jeg vil gerne opfordre til at besøge os på NutriFair og tilmelde jer generalforsamlingeninset, som foregår onsdag den 16. januar i Messe C, Fredericia kl. 12.45 til 16.