Abonnementsartikel

Kornfutures er populære, men uheldige handler kan medføre tab i millionklassen

I denne artikel fortæller vi om futurekontrakters egenskaber, når formålet er at afdække en prisrisiko. Det vil sige futurehandler med en tilknytning til produktions- og foderbehov.

Den landmand, som ønsker at handle futures for at afdække virksomhedens råvarerisiko bør have fokus på følgende simple formel:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kornbehov minus kornproduktion = Netto afdækningsbehov via futures.

Hvis kornbehovet er større end produktionen, skal han afdække nettobehovet via købte futurekontrakter. Og hvis kornproduktionen er større end behovet, skal der sælges futurekontrakter for at prissikre høsten.

Det er kun nettotallet, som afdækkes via futurekontrakter. Det sparer dig for mange handler og følgelig omkostninger.

Købte futureposition?

Når man køber futures er formålet at kende indkøbsprisen på korn. Figuren nedenfor viser afkastprofilen, hvis man køber hvede til kurs 200 via futures (er omregnet til DKK pr. 100 kg.).

Hvis prisen på korn stiger, sker der to ting i din virksomhed:

Artiklen fortsætter efter annoncen

1. Din indkøbspris på fysisk korn stiger, hvilket er en merudgift, men...

2. Du har afdækket dig via futures. Din futurekontrakt giver dig en gevinst, som modsvarer den øgede indkøbspris.

Samlet set betyder prisændringen altså ingenting for dig.

Hvis prisen på korn falder, sker der igen to ting i din virksomhed:

1. Din indkøbspris på fysisk korn falder, hvilket er en besparelse for dig, men...

Artiklen fortsætter efter annoncen

2. Du har afdækket dig via futures. Din futurekontrakt giver dig et tab, som modsvarer besparelsen.

Samlet set betyder prisændringen altså ingenting for dig.

Solgte futureposition?

Når du sælger futures er formålet at kende din salgspris på korn. Figuren nedenfor viser afkastprofilen, hvis du sælger hvede til kurs 200 via futures (er omregnet til DKK pr. 100 kg.).

Hvis prisen på korn stiger, sker der to ting i din virksomhed:

1. Din salgspris på fysisk korn stiger, hvilket er en merindtægt for dig, men...

Artiklen fortsætter efter annoncen

2. Du har afdækket dig via futures. Din futurekontrakt giver dig et tab, som modsvarer merindtægten på dit fysiske korn.

Samlet set betyder prisændringen altså ingenting for dig.

Hvis prisen på korn falder, sker der igen to ting i din virksomhed:

1. Din salgspris på fysisk korn falder, hvilket er en mistet indtægt for dig, men...

2. Du har afdækket dig via futures. Din futurekontrakt giver dig en gevinst, som modsvarer den mistede indtægt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samlet set betyder prisændringen altså ingenting for dig.

Den vakse læser vil mene, at landmanden reelt ikke har opnået noget ved at bruge futures, da brugen i de nævnte situationer resulterer i, at prisstigninger og fald elimineres.

Men landmanden har netop opnået en meget stor fordel. Han er blevet uafhængig af prisudsving og får en meget stor budgetsikkerhed.

Han skal dog være opmærksom på, at prisen på det fysiske kornmarked og futuremarkedet ikke altid følges fuldstændigt ad, selvom sammenhængen er stor.

Optioner som afdækning?

En option er en anden måde at dække sig af på. Når man køber optioner, kan man få ret til at købe eller sælge på en aftalt pris og på et aftalt fremtidig tidspunkt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man køber altså en forsikring, og det betyder, at tabsrisikoen er begrænset til præmiebetalingen.

Derforuden kan man sælge optioner, men det behandles ikke i denne artikel.

Handel med optioner er et attraktivt instrument, som kan kombineres med futurekontrakter, da man kan nedbringe sin risiko og skabe et asymmetrisk afkast.

Afkastet på købte optioner fremgår af figuren nedenfor.

Et eksempel

Hvis man allerede har solgt hvedefutures, kan man købe en option med ret til at købe hvede til en aftalt pris. Dermed har man defineret den maksimale tabsrisiko på den solgte futurekontrakt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Strategien er vist nedenfor, når man får ret til at købe ved en pris på 220.

Som det fremgår af figuren (se nettoafkast), er prisstigninger på mere end 220 uden betydning. Her tjenes der nemlig på optionen, og denne indtægt modsvarer tabet på futurekontrakten.

Hvis futureprisen falder, tjener man penge på futurekontrakten – også iberegnet at man har betalt en præmie til optionen/forsikringen.

Ved køb af optioner skal man derfor stille sig selv spørgsmålet, om man vil købe en forsikring mod alvorlige tab og samtidig have mulighed for ubegrænset gevinst.

Godt eller skidt

Futureskontrakter er et godt instrument, når man skal afdække sin prisfølsomhed. Men for at optimere sine handler bør man kun afdække nettohandelsbehovet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ulempen ved futurehandel er, at tabsrisikoen er uendelig. Det samme gælder imidlertid for muligheden for gevinster.

Bruger man optioner, kan man få en asymmetrisk afkastprofil. Man starter med at have en udgift til betaling af præmien, men gevinstmuligheden er efterfølgende uendelig.

Købte optioner kan betragtes som en prisforsikring på korn/futurekontrakten.