Abonnementsartikel

Organisationerne roses for den nye aftale bag Dansk Svineproduktion

Kort forud for Dansk Svineproduktions (DSP) årsmøde udsendte Dansk Landbrug, Danske Slagterier og Danske Svineproducenter en fælles pressemeddelelse om den fremtidige struktur for Dansk Svineproduktion som en selvstændig organisation med egen bestyrelse.

Denne løsrivning fra Danske Slagteriers organisation havde Danske Svineproducenter kæmpet for i adskillige år, og det betragtes da også i denne organisation som en stor sejr – også fordi Danske Svineproducenter i den nye struktur er sidestillet med de andre to organisationer med tre repræsentanter i den nye selvstændige bestyrelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tilknytningen til Danske Slagterier er nu decimeret, men DSP har fortsat til huse på Axelborg, og DSPs direktør vil fortsat deltage i direktionsmøderne i Danske Slagterier ”når det er relevant”, men uden stemmeret.

På DSP’s årmøde var der ingen debat om den nye struktur – kun formanden, Lindhardt B. Nielsen, og Danske Svineproducenters formand, Torben Poulsen, omtalte positivt den nye struktur.

Maskinbladet har derfor spurgt fire af årsmøde-deltagerne om deres forventninger til den nye struktur, og de positive forventninger er ens hos de adspurgte.

Knud Madsen, der er medlem af Dansk Svineproduktions gamle bestyrelse, valgt af Dansk Familielandbrugs Landsrepræsentantskab for Svin, svarer hurtigt og uden slinger i valsen på spørgsmålet om SPDs nye organisation:

- Det er en klar styrkelse af den levende gris. Nu bliver vi endelig frigjort fra slagterierne. Selvom de selvfølgelig har fået en mand mere med i bestyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Arbejdet i den ny bestyrelse bliver mere effektivt, og det vil være en markant ændring for ledelsen af DSP.

Som han ser det, bliver der nu tre ligeværdige partnere i bestyrelsen.

- Man kan måske sige, at det er en skam, at de to medlemmer på direkte valg forsvinder, men tiden er nok ikke til det længere. Sidste år blev man netop kritiseret for det manglende kampvalg, siger han.

Han tror imidlertid ikke, at menig mand vil opleve stor forskel fra den gamle til den nye bestyrelse.

- Fordelen er helt klart, at der bliver mere rene linjer og en meget klar kommandovej for ledelsen i DSP, understreger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lykkehjulsvalgene til Dansk Svineproduktion er slut med den nye struktur, mener Morten Aagaard, Vrå, og henviser til udpegningerne baseret på hensyntagen til forskellige grupperinger inden for landbruget.

- Fremover er det kompetence og evner, der bliver afgørende for, hvem der vælges ind, for strukturen kræver, at det bliver aktive folk, der vælges til posterne.

Morten Aagaard føler selv, at han nu får større indflydelse på valgene.

Han er repræsentantskabsmedlem i Danish Crown, han er medlem af den lokale landboforening, og han vil nu genindmelde sig i Landsforeningen af Danske Svineproducenter for også derigennem at få indflydelse på, hvem der udpeges til posterne i Dansk Svineproduktions bestyrelse.

- Jeg synes, den nye struktur er vovet, men det er også godt gået af organisationerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg mener, det er Danske Svineproducenter, der med den nye struktur giver de største afkald. Nu kan foreningen ikke gå ud og kritisere på samme måde, men det viser, at det har givet bonus for landsforeningen at være vedholdende med den seriøse linie.

- Det bliver så et spørgsmål, hvem der fremover skal være hasebider over for det etablerede system, siger Morten Aagaard.

Peder Enggaard, medlem af svineproduktionsudvalget ved Agrogården på Fyn, synes den nye ledelses- og ejerstruktur hos Dansk Svineproduktion (DSP) er et meget positivt initiativ.

- Med etableringen af DSP som en selvstændig enhed, bliver slagteri og primær produktion mere fri af hinanden. DSP kan nu få fred til at fokusere på udvikling og formidling af viden om den levende gris, og slagterierne skal fokusere på den døde gris. Det er en kæmpe fordel, siger han og uddyber:

- Det skal være DSP, der sørger for, at grisene leveres til slagterierne på den bedst mulige måde, når det gælder staldforhold, dyrevelfærd – ja, alt der har med produktionen og transporten at gøre. Først når grisen træder ind ad døren på slagteriet, er den slagteriets ansvar med hensyn til optimering af slagteproces og produktudvikling af kødet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det eneste, han ærgrer sig over, er, at denne udskilning af DSP ikke er sket noget tidligere.

Selve sammensætningen af den nye bestyrelse anerkender han som kompromisets kunst.

Han ser dog mange nye spændende muligheder for DSP i fremtiden.

Til spørgsmålet om, hvem der nu skal være branchens vagthund, efter Danske Svineproducenter er blevet ligeværdigt medlem af bestyrelsen, siger han, at det må den enkelte svineproducent nu selv være. Men det ser han heller ikke noget problem i.

Den almindelige svineproducent kan gøre sin indflydelse gældende via en af de tre basisorganisationer eller ved regionsmøderne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg tror ikke den enkelte svineproducent vil opleve en forskel i dagligdagen. De lokale udvalgsmedlemmer og i og for sig også bestyrelsesmedlemmerne i den nye bestyrelse er jo ikke længere væk end et telefonopkald, hvis der er noget, man er utilfreds med, forklarer han.

Han tror også, at det i vid udstrækning vil være de samme folk, der fortsætter i den nye bestyrelse.

Medlem af Dansk Svineproduktions gamle bestyrelse og dengang valgt af Danske Slagterier, Asger Krogsgaard, synes, det er helt naturligt, at det med den strukturudvikling, der sker hos primærproducenterne, også er nødvendigt at justere ledelses- og ejerstrukturen i svineorganisationerne.

- Sidste år blev der gennemført en sammenlægning af kødbrancheorganisationerne, og vi fik den fælles organisation Danish Meat Association. Nu følger så den nødvendige justering af DSP. Dermed vil vi på alle fronter være klædt rigtig godt på til de fremtidige udfordringer, siger han.

Med den ændrede sammensætning af bestyrelsen ser han i dag DSP som en slags paraplyorganisation for Dansk Landbrug, Danske Slagterier og Danske Svineproducenter, hvor man sammen kan snakke om udfordringerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han peger på, at det er en fordel, at DSP nu kan operere som en selvstændig enhed.

- Tidligere var kommandovejene uklare og de politiske organisationer var ikke ligestillede, siger han og fortsætter:

- Samtidig vil DSP være klar til nye opgaver. Opgaverne ændrer sig jo løbende.

Han vil gerne understrege, at han synes, det er flot, at de tre basisorganisationer har fundet ud af at slutte sig sammen om dette nye tiltag, og han er meget tilfreds med den fordeling af pladser, der er kommet.

- Der vil selvfølgelig ikke ske ændringer fra dag ét. Men på sigt vil det helt klart være en fordel, at DSP nu er skilt ud som en selvstændig enhed, slutter han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fornyelse og kontinuitet

Strukturen er ændret i Dansk Svineproduktion. Men ikke alle har tænkt sig, at det skal følges op af ”nye koste”.

Dansk Landbrug har således sikret kontinuiteten ved at genvælge tre af de hidtidige medlemmer, nemlig Lindhardt B. Nielsen, som tidligere har været valgt på årsmødet, Jens Ejner Christensen, og Knud Madsen fra Familielandbruget.

Fornyelsen i bestyrelsen er sikret ved de tre medlemmer fra Danske Svineproducenter. Herfra er udpeget formanden, Torben Poulsen, og bestyrelsesmedlem Peter Mølgaard, Hobro, samt det tidligere bestyrelsesmedlem Boye Jensen, Vordingborg.

De tre slagterivalgte er udpeget af Danish Crown og Tican. Tican har genudpeget Thorkild Jensen indtil videre, idet Tican konstituerer sig efter december-generalforsamlingen, og her igen vil vurdere besætningen af de forskellige bestyrelsesposter.

I skrivende stund vides ikke, hvem Danish Crown peger på. Hidtil har Asger Krogsgaard, Ringkøbing, siddet i DSP-bestyrelsen og formodes genvalgt. Derimod anses det ikke for givet, at han får følge af bestyrelseskollegaen Erik Larsen, Dalmose, der hidtil har været regionsvalgt. Formanden for Danish Crowns svineproducentudvalg, Erik Bredholt, Skødstrup, er også en mulig kandidat.

DSP’s nyvalgte bestyrelse konstituerede sig i onsdags.