Abonnementsartikel

Ny fuldfoderblander rummer en dagsration foder, som holder sig frisk til seks daglige udfodringer

Tiden er blot en af de besparelser, Allan Simonsen har fået, efter at han har taget sin nye kostald i brug i Vester Hassing ved Vodskov.

Til gengæld er det en markant besparelse, for han bruger til daglig kun 15-20 minutter på fodringen af de 280 køer, der er blevet plads til i den nye stald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er den tid, der går med at fylde den nye 42 kubikmeter Cormall fuldfoderblander, han har investeret i.

Hver morgen starter han fuldfoderblanderen og det automatiske indtag af melasse, roepiller, og rapskager. Mineralfoderet fyldes manuelt i blanderen, men det er planen, at indtaget heraf også skal kobles på automatikken.

Derefter starter han traktoren og henter majs- og græsensilage fra køresiloerne udenfor.

Når de rette mængder er fyldt i blanderen, og ingredienserne er godt blandet, er der foder klar til hele dagen.

Seks fodringer i døgnet

Der fodres seks gange i løbet af døgnet, fire gange i dagtimerne, en gang om aftenen og en gang ved fire-tiden om morgenen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Disse udfodringer foregår automatisk på det 66 meter lange og halvanden meter brede foderbord, hvor et Stranko kæde-anlæg sørger for fordelingen af foderet.

- Når der fodres så tit, er der hele tiden frisk foder til køerne, og der bliver ingen kamp ved foderbordet, når der kommer ny forsyning rundt. Det giver en god ro i stalden, hvilket jeg også ser som en stor gevinst, siger Allan Simonsen.

Sparer en traktor

Andre direkte besparelser ved Cormall’s foderløsning er bygningsbesparelsen.

I den gamle stald havde han en fem meter bred fodergang, som han kørte ind på med traktoren efterspændt en fodervogn. Her nøjes han med et halvanden meter bredt foderbord og smalle gange langs ydervæggene, hvilket i alt giver et par meters besparelse.

Med den automatiske udfodring undgår han også at slæbe jord og skidt udefra med ind på fodergangen – her kommer traktoren ikke længere end til blanderen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og traktoren har han i øvrigt også sparet – nu bruger han kun traktoren, der kører ensilage, mens der tidligere også var bundet en traktor til foderblanderen.

Energimæssigt mener han også, der er sparet en del med Cormall-udfodringen.

Fuldfoderblanderen er forsynet med to topmonterede 18 KW-motorer til at drive de to snegle i blanderen. Men når foderet er blandet, bruges kun en af sneglene til udfodringen.

Salgschef Peder Bjerregård, Cormall vurderer, at denne fuldfoderblander kun bruger en tredjedel af den energi, der bruges i en mobilblander.

Først en mindre blander

I det hele taget er Allan Simonsen særdeles tilfreds med sin foder-løsning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At bruge en fuldfoderblander fra Cormall er ikke nyt for ham. Han startede faktisk med en 30 kubikmeter Cormall Fuldfoderblander, da han havde bygget den nye stald. Det var Cormalls største fuldfoderblander på daværende tidspunkt, men i takt med at den nye stald blev fyldt op med køer, var 30 kubikmeter ikke nok til at lave en dagsration.

Derfor blev den i foråret udskiftet med en 42 kubikmeter blander, som Cormall i mellemtiden havde lanceret, og 30’eren blev flyttet over i den gamle kostald, som nu er indrettet til ungdyr.

- Til de stadig større kvægbesætninger havde vi i januar 2007 en 50 kubikmeter fuldfoderblander klar, og vi har været overrasket over den store efterspørgsel. Faktisk har vi i det første halvår 2007 solgt 14 af de store, fortæller salgschef Peder Bjerregård, Cormall.

- Derfor blev vi også klar over, at der var behov for en mellemstørrelse på 42 kubikmeter, som vi startede salget af i foråret.

Intet restfoder

Tidligere brugte Allan Simonsen også tid på at feje foder ind. Med det smalle foderbord er der ikke behov for dette.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og Allan Simonsen har registreret, at hvis han hele tiden er opmærksom på ædelysten, så kan han undgå restfoder.

- Der er normalt ædt helt op, inden den nye udfodring går i gang, og det sparer os for en masse problemer, det ellers ville give at skulle fjerne restfoder. Det er især om sommeren, vi skal være opmærksomme, for i varme perioder æder køerne mindre, så vi skal have nedjusteret mængderne, har Allan Simonsen erfaret.

- Men selv om det er varmt, har der ikke været problemer med, at foderet bevares frisk i blanderen. Så også på varme dage er det frisk foder, der serveres for køerne seks gange i døgnet.

Ydelsen øget 2.000 kg

Allan Simonsen er begyndt at tilsætte melasse til foderet. Det gør han for at forebygge Ketose.

- Vi havde fået problemer med husmandssyge fire uger efter kælvning, hvor køerne begyndte at mangle energi. De slog af i ydelse og blev afmagrede. Men vi regner med, at det kan løses med melasse-tilsætningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I den gamle stald havde vi ikke de problemer, men i den nye stald er forholdene bedre for køerne, og de har kvitteret med at malke så meget bedre, at de har fået underskud af energifoder.

Ydelsen er i den nye stald øget med godt 2.000 kg – fra en gennemsnitsydelse på 7.500 kg til 9.900 kg mælk.

Goldkøerne blev for fede

Den gamle 30 kubikmeter Cormall fuldfoderblander – som dog kun er 2 år gammel – er flyttet til den tidligere kostald. Den er fra 1970 og er nu indrettet til ungdyr. Her sker udfodringen med en hængebanevogn.

Denne løsning er valgt, fordi nogle af ungdyrene går i en stald ved siden af, og med hængebanen kan der nås rundt til alle dyrene.

Goldkøerne går også i ungdyrstalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De blev for fede i kostalden, hvor de fik samme foderblanding som de lakterende køer. Det er ganske vist muligt at reducere fodermængden til nogle afsnit i kostalden, men blandingen til ungdyrene sammen med halm efter ædelyst passer bedre, siger Allan Simonsen.

Foderblandingen

Den foderblanding, Allan Simonsen for tiden serverer for sine 250 køer består af:

* 0,4% mineralblanding

* 2% roepiller

* 7% rapskager

Artiklen fortsætter efter annoncen

* 4% melasse

* 0,4% halm

* 35% græsensilage

* 51% majsensilage

I alt får køerne i gennemsnit 21 FE dagligt. 16 FE serveres på foderbordet, mens de sidste fem tildeles under malkningen.

Blandingen, der gives under malkningen består af tre FE korn (halvt hvede, halvt byg) og to FE soyaskrå.

Markplanen

I alt dyrker Allan Simonsen 280 hektar, hvoraf 100 er forpagtet.

Afgrødefordelingen er:

* 35 ha kartofler

* 15 ha vinterbyg

* 35 ha hvede

* 80 ha majs

* 115 ha græs til afgræsning og ensilage

Fuldfoderblander med besparelser

Allan Simonsen, Vester Hassing ved Vodskov, har investeret i en Cormall fuldfoderblander, som har reduceret hans tidsforbrug på fodring til 15-20 minutter pr. dag, og samtidig sikrer det servering af frisk foder til køerne seks gange i døgnet. Dette og den nye stald med bedre dyrevelfærdsforhold har øget mælkeydelsen cirka 2.000 kg i gennemsnit pr. ko.