Abonnementsartikel

Mycoplasma bovis hærger stadig ø-staten. Yderligere 248 bedrifter er ved at blive undersøgt.

Mycoplasma Bovis spreder sig stadig i New Zealand, men myndighederne er i alarmberedskab og gør alt, hvad der er muligt for at stoppe smitten.

Siden sygdommen først blev opdaget på en gård den 22. juli 2017, har regeringen løbende gennemført et intensivt track- and trace-program for at overvåge spredningen af Mycoplasma bovis.

Artiklen fortsætter efter annoncen

45.000 køer nedslagtet

Alle aktive, inficerede besætninger er under karantænekontrol. Disse kontroller begrænser bevægeligheden af kvæg og udstyr til og fra bedrifterne for at forhindre sygdommen i at blive spredt. Aktive, inficerede bedrifter har endnu til gode at blive tømt for dyr og blive rengjort, så karantænen kan ophæves.

Det newzealandske ministerium, som forvalter landbrugsområdet, hedder Ministry for Primary Industries (forkortet MIP, red.) og melder, at man indtil nu har nedslagtet 45.112 dyr og foretaget 220.459 prøver.

248 bedrifter er under ved at blive undersøgt for smitte, og ifølge MIP plejer mellem 70 og 80 procent af disse prøver at være negative. Om vendt betyder det også, at er "blot" 20 procent af prøverne positive, vil yderligere 50 besætninger blive slået ned.

Næsten 126 millioner kr. i kompensation

Kompensation kan udbetales til personer, der har pådraget sig et dokumenterbart tab som følge af anvisninger, der er givet af MPI med henblik på at begrænse spredningen af Mycoplasma bovis. Landmænd, som er blevet pålagt at få slået deres besætninger ned, eller har fået begrænset trafikken til og fra deres gårde, kan være berettiget til erstatning.

Hidtil har regeringen modtaget 439 krav fra landmænd, hvoraf 219 krav er blevet efterkommet, enten helt eller delvist. I alt er der allerede udbetalt 28,8 millioner New zealandske dollars (næsten 126 millioner danske kroner) for at kompensere landmændene for tab. Det samlede ansøgte beløb er knap 38 millioner newzealandske dollars eller 164 millioner kr. I alt otte ansøgninger om kompensation mangler stadig at blive behandlet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvad er Mycoplasma bovis?

Mycoplasma bovis er en bakterie, der kan forårsage en række alvorlige sygdomme hos kvæg - herunder mastitis af en art, som ikke kan behandles, lungebetændelse, artritis (kronisk, inflammatorisk ledsygdom, red.) og sene aborter.

Sygdommen kan tilmed være i dvale i et dyr, så det ikke udviser nogen symptomer på at være smittet. Men i stressperioder (for eksempel kælvning, goldning, transport eller at blive udsat for ekstrem vejr) kan dyret udskille bakterier i mælken og/eller snottet. Som følge heraf kan andre dyr blive inficeret og måske syge og dermed bærere af sygdommen. Dette er første gang, Mycoplasma bovis er konstateret i New Zealand.

Ifølge New Zealands Biosecurity Act 1993 er bakterien en uønsket organisme, men den udgør ikke nogen fødevarerisiko. Det er en sygdom, som "kun" påvirker dyrevelfærden og produktionen. Den er almindelig i mange fødevareproducerende lande, hvor inficerede dyr, der ikke viser symptomer, behandles til konsum.

Situationen udvikler sig fra dag til dag, og i dette link kan du se, hvad status på situationen er netop nu. https://www.mpi.govt.nz/protection-and-response/mycoplasma-bovis/situation-report/