Abonnementsartikel

Med de nye ejendomsvurderinger kommer også nye regler om familieoverdragelse af fast ejendom.

På grundlag af et cirkulære fra november 1982 (i daglig tale "Værdiansættelsescirkulæret") har det i nu mere end 35 år været en urokkelig fast praksis, at fast ejendom - for eksempel landbrugsejendomme - altid har kunnet handles i generationsskifter eller udlægges fra dødsboer til en værdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 procent. Dette er senest blevet fastslået i en afgørelse fra Højesteret i marts 2016. Dette har ikke kun været gældende for beregning af gaveafgift, men hvis overdrageren af ejendommen har været skattepligtig af ejendommen, har man normalt også kunnet regne med, at 15 procent-reglen blev lagt til grund for opgørelsen af overdragerens skattepligtige avance eller tab.

De fleste er vist nu klar over, at Skat for tiden arbejder med at foretage omvurdering af alle landets faste ejendomme efter den nye vurderingslov. Det er tanken at alle husejere får deres nye vurderinger i andet kvartal 2019 og ejere af erhvervsejendomme (herunder landbrug) noget senere. Meningen er som bekendt, at vurderingerne i højere grad end nu skal afspejle ejendommenes markedsværdi, men samtidig ændres reglerne for værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser. Dette aktualiserer i høj grad alle overvejelser om generationsskifte.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.