I Danmark er vi langt fremme. Vi gør alting ud fra høje standarder og er førende i verden.

Det er ofte vores egen fortælling om dansk landbrug, og det er da også sandt i et vist omfang. Men det er ikke den fulde sandhed, og det er derfor med andre ord ikke altid sandt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fortællingen om egen fortræffelighed kan være en farlig fortælling at messe ukritisk ved enhver lejlighed, for selvbevidstheden om den danske førerpositionen kan hurtigt komme til at stå i vejen for innovationslyst og innovationskraft.

Det er derfor glædeligt at kunne fortælle om et førende dansk avlscenter, Munkbro Svineavl A/S, som foretager investeringer i filtre ved friskluftindtaget. Det er ikke et almindeligt syn i den danske svinebranche, men ikke desto mindre forventes det at have en markant smittebeskyttende effekt.

Avlscentret sammenligner friskluftfiltrene med en forsikring, hvor udbrud af luftbårne sygdomme og risiko for reinfektion minimeres.

I den sammenhæng er det interessant, at den slags filtre er vidt udbredte i USA, mens det danske avlscenter forventer at skulle forsøge sig frem med vedligehold og udskiftning, fordi løsningen er usædvanlig i Danmark.

Baseret på de amerikanske erfaringer kan reinfektion med mycoplasmavirus og PRRS-virus ifølge den danske filterleverandør reduceres med op til 80 procent ved brug af den slags luftfiltre, fordi vira er luftbårne og binder sig til støv ogvandmolekyler, som filtrene fanger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med andre ord er her et eksempel på, at den danske svinebranche halter efter den amerikanske - på dette område.

Det bliver spændende at følge Munkbro Svineavls arbejde med at løfte sundhedsstatus yderligere på sine dyr. Det er den slags små skridt hos fremsynede landmænd og hele følgeindustrien, som bidrager til en stærk, dansk position på verdensmarkedet. Det er en forudsætning for at bevare og gerne udbygge en stærk position ude i verden.