Abonnementsartikel

Efter gennemgangen af punkterne på landbrugs- og fiskeriministerrådsmødet 26.-27. november bebrejder Socialdemokratiets EU-ordfører regeringens negative holdning til EU-kommissær Mariann Fischer Boels forslag om loft for store landbrugsbedrifters EU-tilskud.

- Det støtter vi hundrede procent, men det gør den nuværende regering ikke. Jeg har stærkt tilskyndet til, at regeringen ændrer holdning på det punkt, siger Svend Auken til Fagpressebureauet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Mariann Fischer Boel kommer selv fra en stor bedrift og er selv fra Danmark. Hun ved, hvilken torn i øjet det er på mange mennesker, at folk med meget store landejendomme kan hæve kæmpemæssige EU-tilskud, og at en stor del af EU’s samlede tilskud går til meget velhavende personer, fortsætter Svend Auken.

Den danske landbrugskommissærs såkaldte sundhedstjek af landbrugspolitikken står øverst på landbrugs- og fiskeriministerrådsmødet 26.-27. november. Der bliver imidlertid tale om en præsentation, så regeringen vil først senere bede europaudvalget om et forhandlingsmandat.

Overførsel af produktionstilskud til miljø

Svend Auken brugte det lukkede møde i Statsministeriet fredag 23. november – som erstattede europaudvalget - til også at forny kravet om større overførsel af landmandstilskud til landdistriktsmidler og herunder især natur- og miljøbeskyttelse, såkaldt frivillig modulation.

Anledningen er landbrugskommissærens midtvejsrevision – det såkaldte sundhedstjek – af landbrugspolitikken i den nuværende budgetperiode 2007-2013.

- Det er udmærket, at der kommer mere tvungen modulation i EU-kommissionens forslag, men for Danmarks vedkommende vil vi gerne have mulighed for ligesom England og Portugal at overflytte fra direkte produktionsstøtte til miljø. Det drejer sig om et milliardbeløb, siger Svend Auken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

13. april i år opsagde Svend Auken samarbejdet med fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) med henvisning til, at den daværende fødevareminister brugte Dansk Folkeparti til at sikre sig forhandlingsmandater om blandt andet den frivillige modulation (landbrugsstøtte) på tværs af de EU-venlige partier i oppositionen.

Fødevareminister: Landbrugsstøtten skal afvikles

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) fremhævede en generel nedsættelse frem for en støttegraduering i sin første kommentar til sundhedstjekket 20. november.

- Jeg vil arbejde på at opnå så meget reform som muligt og nå videre i retning af en afvikling af landbrugsstøtten. Der er ingen fremtid i at fastholde landbruget på støtten. Nu gælder det om at få overtalt mine kolleger til at øge liberaliseringen af landbrugspolitikken, skrev Eva Kjer Hansen i en pressekommentar.

Mariann Fischer Boel og dermed den samlede EU-kommission foreslår, at den tvungne modulation øges fra 5 procent til 13 procent i 2003.

Hun foreslår videre, at støttegradueringen kunne indtræde ved 100.000 euro (745.000 kroner) og – ifølge Junibevægelsens tolkning – helt stoppe udbetalinger over 300.000 euro (2,24 millioner kroner).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Junibevægelsen foreslår et absolut støttemaksimum på 40.000 euro (knap 300.000 kroner.).

S i Bryssel: Mariann Fischer Boel skærer alt for lidt

EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose (S) er mindre begejstret for Mariann Fischer Boels forslag end sin EU-ordfører på Christiansborg: – EU-kommissionen vil fortsat lade størstedelen af midlerne gå til rigmænd og storbønder.

- Danisco, Arla og Novo Nordisk har det til fælles, at de i 2005 lå på top-20 over modtagere af landbrugsstøtte i Danmark. Men de er ikke landmænd, det er multinationale virksomheder med milliardomsætninger.

- Det batter ikke meget at lægge loft over, hvor meget en enkelt landmand kan få, når det forsat vil være de landmænd, der har flest penge mellem hænderne, der får flest penge fra EU, erklærede Christel Schaldemose i sin første pressekommentar til midtvejsevaluering af landbrugspolitikken.