Abonnementsartikel

Vejlby Landbrugsskole og Dansk Center for Jordbrugsuddannelse, der fusionerer den 1. januar 2008, har nu fundet et nyt navn for de sammenlagte skoler. Navnet bliver Jordbrugets Uddannelsescenter Århus.

DCJ ligger i Beder syd for Århus og udbyder i dag en række lang række uddannelser inden for gartneri, skov- og landbrug. Vejlby Landbrugsskole ligger i det nordlige Århus og udbyder primært videregående uddannelser inden for landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I det nye navn ligger et signal om, at skolen tilbyder alle uddannelser inden for jordbrugsområdet, lige fra grunduddannelsen for de 16-årige til teknologuddannelser på videregående niveau. Internationale uddannelser, AMU-kurser og blomsterbinderuddannelse, som allerede nu er en del af udbuddet, fortsætter.

Med navnet ønsker den nye skole også at markere sit tilhørsforhold til Århus som stærk og progressiv uddannelsesby. Der er desuden brug for at markere skolen internationalt, og derfor er det engelske navn blevet Green Academy Århus.

Der sker foreløbig ingen ændringer i placeringen af uddannelserne. Der betyder, at der fortsat bliver undervisning på den nye skoles afdelinger i Malling, Beder, Vejlby og på Bredballegård ved Mårslet, hvor en del af den praktiske undervisning finder sted.

Den nye skole er som skabt til at virkeliggøre de politiske ambitioner om at sammenlægge landbrugets landmandsuddannelse og de tekniske skolers landbrugsuddannelse. Dét mener både den kommende formand for Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, gårdejer Jens Ravn, som repræsenterer Dansk Landbrug, og næstformanden Thomas Møller, gruppeformand i 3F.

- Vi har fundet hinanden på tværs af tidligere tiders menings- og kulturforskelle, og nu er vi klar til at løse opgaven. Det gælder ikke kun på landbrugsområdet, som ændringerne omfatter, men også inden for de øvrige uddannelsesområder. Så hvad enten man ønsker at blive faglært landmand eller gartner, uddanne sig til produktionsleder, jordbrugsteknolog eller virksomhedsejer, eller man ønsker efteruddannelseskurser, har vi et tilbud på skolen, udtaler formand og næstformand samstemmende.