Abonnementsartikel

Danish Crowns repræsentanter sendte masser af roser til ledelsen – og medarbejderne

"Det handler om mad" var hovedbudskabet på Danish Crowns ordinære repræsentantskabsmøde.

Det stod på bannere rundt i mødelokalet i Kongrescentret i Herning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det var også indledningen i den beretning, Danish Crowns formand Niels Mikkelsen aflagde, og både hans og administrerende direktør Kjeld Johannesens beretning blev flittig suppleret af videoklip fra TV-reklamer om Danish Crowns og Tulips produkter, samt optagelser der viste formand og direktion i action i køkkenet iført kokkeforklæder.

Med det ville Danish Crown understrege, at alle anstrengelserne i primærproduktionen og i Danish Crown var spildte, hvis ikke det mundede ud i produkter, forbrugerne vil købe.

Ned på vort niveau

Alligevel var det ejerformer og tysk notering, der interesserede repræsentanterne, da der blev åbnet for debat.

Niels Mikkelsen havde i sin beretning understreget, at minimering af afstanden til den tyske notering var en af milepælene, der var nået.

Niels Mikkelsen havde kalkuleret sig frem til, at forskellen var indsnævret med 58 øre pr. kg til 27 øre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Repræsentant Jens Iversen, Christiansfeld, var ikke helt så imponeret og henviste til en tysk oversigt, der viser en aktuel forskel på 30 øre.

- Vi er gået fra at være meget bagefter til at være lidt bagefter, og det er ikke os, der er ved at overhale de andre – det er de andre, der er kommet ned på vort niveau, konkluderede Jens Iversen, der med det danske omkostningsniveau som baggrund ikke ville stille sig tilfreds med blot at komme op på tysk niveau.

- I skal fortsætte – I skal videre, sagde Jens Iversen til ledelsen.

- Vi bygger på troværdighed

- Vi prøver at koncentrere os om vore egne forhold. Det rummer blandt andet en meget høj grad af troværdighed i afregningen. I kan være sikre på vægten og kødprocentmålingen på afregningen, og det vil vi gerne måles på op imod et retfærdigt grundlag, svarede en skarp Kjeld Johannesen, der tilføjede, at slagteprocenterne i Danmark er meget konstante, hvorimod leverandører til Tyskland har oplyst, at de oplever forskelle på op til seks procent på én leverance.

- Vi kan ikke leve af at kritisere hinanden, men der er et kæmpe behov for gennemsigtighed i afregningerne, hvis vi skal måles op mod hinanden, konkluderede Kjeld Johannesen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andelsejet til debat

Bortset fra Jens Iversens indlæg, var debatten ellers præget af ros til ledelsen.

Hans Jacob Petersen, Haderslev, satte dog spørgsmålstegn ved, om ejerformen i Danish Crown er den rigtige, når der om 10 år kun er 500-600 ejere tilbage, som kan tage fortjeneste hjem på de værdier, der bygges op nu.

Niels Mikkelsen svarede, at kapitalopbygningen i de fælles andelsselskaber er med til at styrke værdien af andelshavernes ejendomme. I den sammenhæng er det ikke tilstrækkeligt at sidde på slagteleddet, men Danish Crown skal styre forædlingen og afsætningen helt ud til kølemontrene.

- Det gør os attraktive – det må vi ikke sætte over styr. De steder i verden, hvor svineproducenterne ikke har det samme system, klarer de sig dårligere over tid, sagde Niels Mikkelsen.

Hvad er det hele værd

Karl Erik Pedersen, Grenå, delte stoltheden over resultatet, men spurgte, hvad det hele var værd, hvis det ender med, at svineproducenterne får fjernet grundlaget for deres drift. Han appellerede derfor til, at der igangsættes initiativer, der helt anderledes kan skabe opbakning fra det øvrige samfund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Niels Mikkelsen var enig i denne opgave, men mente, at man med dannelsen af den nye Dansk Svineproduktion, havde fået det rette forum til at løfte erhvervet og give det den profil, der er nødvendig.

Men han understregede også vigtigheden af, at svineproducenterne hver især gør en indsats lokalt.

Stor tak til medarbejderne

Repræsentantskabsmøderne er oftest præget af ejernes irritation over medarbejderne, som med strejker eller andre aktioner generer afhentningen af svin og dermed hverdagen i primærbesætningerne. Men ikke i år.

I år rettede Søren Schnack, Havndal, en stor tak til medarbejderne.

- Ledelsen skal have ros for resultatet, men der skal sendes en tak til alle medarbejderne. Det er vigtigt at have gode medarbejdere. I år har vi set jer ligge i telt og arbejde i weekenden for at bakke op om virksomheden. Det vil vi rose og takke jer for.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udtalelsen blev fulgt op af klapsalver fra hele salen.

En repræsentant tilføjede, at takken også burde omfatte vognmændene, der med alle udsættelserne har måttet lægge ryg til ”meget bøvl” ude i besætningerne.

Ingen snak om udsættelserne

Udsættelserne af svin blev stort set ikke omtalt.

Det skyldes dog næppe, at repræsentanterne ikke er lige så frustrerede over situationen som andre andelshavere. Men Danish Crown har traditionen tro afholdt et ”kladdemøde”, hvor repræsentanterne får afløb for de værste frustrationer.

I de kommende uger deltager Niels Mikkelsen og Kjeld Johannesen i kredsmøder rundt i leverandørområdet, og her vil udsættelserne givetvis blive et fast punkt i debatterne.