Høsten er ikke gået så nemt i Ukraine, som det var tilfældet i Danmark. De mangler forsat 1.000 hektar korn, da Agro taler med Niels Jensen i slutningen af august.

Ud af 14.290 hektar mangler de stadig godt 1.000 hektar korn, samt al majs og soja, at høste i Ukraine, og 12 mejetærskere kæmper lige nu med at få den sidste høst i hus.

- Høsten har indtil nu været en våd omgang. Vi kom godt i gang med høsten af vinterbyg i juli, men senere blev vi afbrudt af to ugers regnvejr. August har ligeledes været præget af regn, hvor gennemsnittet for måneden har været på 35 millimeter, men lokalt har vi fået helt op til mellem 80 og 90 millimeter. Det har betydet, at vi har mange modne afgrøder ventende på markerne, siger Niels Jensen.

Han betegner sæsonen i år som værende speciel.

- Vi sprang nærmest foråret over. Indtil 20. marts havde vi sne, og ugen efter var der 25 grader, siger han.

- Varmen medvirkede til, at afgrøderne groede meget stærkt, men knaphed på vand igennem den korte, intense sæson har også sat sine spor, siger han og fortsætter:

- Rapsen udviklede sig fint med mange sideskud, som den dog satte mange af igen. Så kombination af det korte forår og den våde høst betyder, at jeg vil betegne høsten indtil nu som under middel.

Mark og maskiner

Markplanen er kendetegnet ved omtrent 60 procent vinterafgrøder og 20 procent med raps. Størstedelen af deres korn bruger de til foder i deres svineproduktion, og en del af deres majs bruges i biogas produktionen. Raps og soja sælger de.

- Markplanen er også planlagt ud fra, at afgrøderne skal kunne aftage gylle fra svineproduktionen. Derfor har vi heller ikke så stort et areal med kvælstofproducerende afgrøder, siger Niels Jensen.

Maskinparken er præget af John Deere - en beslutning, som er taget ud fra den gode service og opbakning, de har fået fra forhandlere i deres område.

- Især 8-serien er vi meget godt tilfredse med. Denne serie har en god størrelse, og den har et fornuftigt omkostningsniveau. Samtidigt er det også vigtigt for os, at vi har så ens traktorer som muligt. Det gør det nemmere for os af hensyn til selve brugen af traktorerne og i forhold til vedligehold, siger han.

Maskinerne køres af 95 maskinførere, som kører i døgndrift, når forholdene er til det.