Abonnementsartikel

En mere effektiv malkeproces og bedre styr på celletal er noget af det, britiske brugere af ADF-systemet fremhæver

En af de britiske mælkeproducenter, der har været glad for at bruge ADF-systemet, er Martin Billington, der driver Ellen Hall Manor nær Stafford, Staffs sammen med sin far, Keith.

I en enmandsbetjent malkestald, hvor 230 køer skal malkes, var det nødvendigt med automatisering, og Ellen Hall Manor var en af de første engelske gårde, der installerede ADF.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi installerede en udvendig malkekarrusel med 28 pladser i 1999. I den forbindelse testede vi et pattespray-system, hvilket var en katastrofe. Køernes buge blev sprayet mere end patterne, fortæller Martin Billington.

Da han installerede AirDip – en forløber for ADF – oplevede han en forbedret malkeproces, og samme oplevelse har han haft, siden ADF-systemet blev installeret.

- Desuden er køernes patter mindre irriterede, antallet af mastitis-tilfælde er faldet, og det gennemsnitlige celletal er faldet med 50.000, siger han.

- ADF-systemet gør det godt, og det er en billigere løsning end at betale en elev for at stå for pattedypningen. Det kan selvfølgeligt afhænge af staldtype og malkerutine, men hvis du er én mand om arbejdet, kan det spare dig en masse tid, siger Martin Billington.

Fokus på mastitis

Celletal og mastitis er også nøgleord for driftsleder Alan Wallington, der med tidligere problemer med mastitis og tidskrævende arbejde med at rengøre pattekopper og pattekophylstre i frisk erindring, inkluderede ADF-systemet i budgettet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Leckford Estates søsatte et byggeprojekt på bar mark, hvor der skulle være plads til 600 køer på en grund ved Leckford i Hants. Alan Wallington var nervøs for de mastitis-problemer, der nemt kunne opstå i så stor en besætning.

- Vi bragte to besætninger sammen, og købte flere dyr til, så vi fik en besætning, der yder omkring 8.500 kg EKM i gennemsnit, og hvor der er kælvninger hele året, siger Alan Wallington.

- Mastitis kan hurtigt udvikle sig til et stort problem i en stor besætning, og desuden er der risiko for at man ’køber sig’ til en større mastitis-risiko ved at købe så mange dyr, siger han.

Hygiejnen i top

Stalden blev malket ind i oktober 2006. To personer tager sig af at malke omkring 500 køer om dagen i en indvendig malkekarrusel med 48 pladser.

En person rengør patter og pattespidser, mens den anden person tørrer omhyggeligt og sætter malkesættet på. Hver malkning varer tre en halv til fire timer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

ADF betyder, at man har sparet arbejdskraft med hensyn til at spraye køerne efter malkning.

- Vi er godt tilfredse med, at pattedypningsmidlet kommer på så hurtigt, og efterskylningen af pattedypningskopperne fungerer godt, siger Alan Wallington.

Celletallet i besætningen var til at begynde med så lavt som 119.000, og man har holdt niveauet i besætningen, hvor det gennemsnitlige celletallet siden har ligget mellem 120.000 og 125.000, selv om besætningens størrelse er blevet tredoblet.

Dette og andre nøgletal er med til at holde besætningen i top med hensyn til hygiejneniveauet i de såkaldte ”Waitrose select farms”, der ejes af den eksklusive supermarkedskæde, Waitrose.

- Da vi er en Waitrose-ejet gård, ville det måske være lidt pinligt, hvis vi ikke lå i top med hensyn til hygiejnen, men vi fokuserer også på økonomien i det her. Vi driver trods alt en forretning, vi er ikke bare til pynt, siger Alan Wallington.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Effektivt og ensartet

At ADF-systemet har en gavnlig effekt på sundhedstilstanden i store besætninger, kan driftsleder Phil Jones skrive under på. Han skal i det daglige holde overblik over en besætning på 600 køer for Kemble Farms nær Cirencester. Han skal også holde overblik over otte ansatte.

Ofte ankommer folk fra Ukraine, Polen og endda Zimbabwe – tidligere har det typisk været bulgarere og litauere – med begrænsede engelskkundskaber og uden den store landbrugserfaring.

- Men de er trods alt lærenemme og lærer hurtigt vores måde at arbejde på. Men sprogbarrieren er stadig en væsentlig forhindring, siger Phil Jones.

Sprogbarrieren og det korte sigte, der præger løsningen med østeuropæisk arbejdskraft var noget af det, der lå bag, at Phil Jones investerede i ADF-systemet for et par år siden.

Målet var at forenkle arbejdsgangen med pattedypning og desinfektion af pattedypningskopperne i besætningen, der i gennemsnit yder 9.000 kg EKM om året, og som bliver malket tre gange dagligt i en rapid exit malkestald med 36 pladser. To personer står for malkningen, mens en tredje person håndterer køerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

ADF-systemet har afløst bedriftens eget system med pattedypning og desinfektion mellem hver malket ko – et system, der blev indført for at sænke det gennemsnitlige celletal, men lagde en time til malketiden. Samtidig blev baglågen optimeret for at forbedre koflowet.

Ændringerne har givet pote for Phil Jones’ besætning, hvor malkerutinen er blevet mere produktiv. Malketiden er sat ned fra seks timer om dagen til fire. Og medarbejderne kan nu bruge mere tid på yverforberedelse.

Desuden har en mere grundig formalkning betydet, at mastitis-tilfælde under opsejling bliver opdaget og behandlet hurtigere, og køernes pattespidser er generelt blevet mindre irriterede.

- Fordi pattedypningsmidlet bliver påført den strakte hud, kommer det ind i alle revner og furer. Desuden er systemet med pattedypning konsekvent og ensartet, hvilket betyder, at medarbejderne løbende kan bytte plads under malkningen, uden at kvaliteten og ensartetheden af arbejdet varierer, siger Phil Jones.