Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Opret gratis profil

Arrangementer

Tilføj arrangement
, Kursus

Opnå autorisation til selv og bekæmpe rotter.

Vi udbyder nu i samarbejde med Nomus et kursus i rottebekæmpelse for landmænd. Når du er færdig med kurset, får du en R2-autorisation og dermed retten til at bekæmpe rotter på din egen bedrift, herunder
indkøbe, opbevare og anvende et begrænset udvalg af midler til bekæmpelse af rotter. Kurset afsluttes med en eksamen. På kurset lærer du om lovgrundlag, rotters biologi og kendetegn samt forebyggelse og bekæmpelse i praksis. Du vil også få en vejledning til registrering i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler).

Praktisk info
Pris: Kurset koster kr. 2495,- ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer plus gebyr til MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler).

Tilmeldingsfrist: Tilmeld dig senest 12/2 2024

Min. antal deltagere: Der skal være minimum være 15 deltagere for og gennemføre.

Kurset skal bestås med en eksamensopgave.

Prøven tager ca. en ½ time og forgår ved hjælp af et afkrydsningsskema. Du må anvende det undervisningsmateriale, vi udleverer til prøven. Efter endt og bestået prøve skal du have autorisationen registreret i miljøstyrelsens MAB-system. Registreringen, som du selv skal gøre.

R2-autorisationen gælder i en periode på 5 år og kan fornys ved at deltage på et opfølgningskursus her hos Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning.

Adgangskrav
Du skal have kendskab til lovgivning om bekæmpelsesmidler, arbejdsmiljø, personlige værnemidler og anvendelse af bekæmpelsesmidler. Det betyder, at du skal have et gyldigt sprøjtecerti kat, sprøjtebevis eller tilsvarende for at kunne deltage på kurset. Det er dog kun den tinglyste ejer af ejendommen, der kan deltage. Det medfører, at hvis du driver et selskab f.eks. et I/S eller A/S, kan du ikke erhverve en R2-autorisation, da du betragtes som leder og ikke som ejer.

Tilmelding er bindende. Man vil blive opkrævet kr. 2495,-, hvis
man melder fra efter den 12/2 2024.

BEMÆRK! Når du tilmelder dig dette kursus, bekræfter du samtidig på tro og love, at du opfylder gældende adgangskrav, som fremgår på denne side. De specikke bestemmelser om kurset kan læses i bekendtgørelse nr. 2307 af 6/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2307

Forsiden lige nu