Arrangementer

Tilføj arrangement
, Møde

Generalforsamling Landboforeningen Limfjord

Program:
Kl. 18.30 Pølsebord
Kl. 19.15 Ordinær generalforsamling:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år
3. Debat om formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018/2019
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Evt.

Indlæg v/Anne Arhnung, adm. direktør Landbrug & Fødevarer.

Kl. 22.00 Afslutning

Branchejob logo
Den røde vogn er blevet mere komfortabel og kraftig

Den røde vogn er blevet mere komfortabel og kraftig

Det er blevet lettere at være chauffør på AP Gyllevognen, som både er blevet mere kompakt og kraftigere.

Udvalgte PARTNERS

reklame