BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//maskinbladet.dk//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.22// METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:20210122T142250CET-7878BKuzOu@maskinbladet.dk DTSTAMP:20210122T132250Z DESCRIPTION:Transporterer du dieselolie\, benzin\, ilt- og gasflasker\, spr aydåser\, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter? Så deltag i vores kursus i håndtering og transport af farligt gods og slip for dyre b øder. \n\nHvem henvender kurset sig til?\n\nKurset henvender sig til virks omheder\, maskinstationer\, entreprenører\, kloakmestre\, skoventreprenøre r og landmænd (ejere og medarbejdere)\, der håndterer og transporterer far ligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Der kræve s ikke viden om farligt gods på forhånd.\n\nKursets indhold\n?Viden om reg ler og kendskab til risici og farer forbundet med transport af farligt g ods\n?Sikker håndtering og optræden i nødsituation\n?Sikker håndtering af farligt gods ved afhentning og opbevaring m.v.\n\nKurset afholdes den 24. november fra klokken 13.\n\nDet afholdes af arbejdsmiljørådgiver Jan Sølve r Svendsen\, Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning. Kurset er fradragsberettiget. \n\nPris: 650 kr. pr. deltager inkl. kaffe\, materiale og kursus bevis.\nT ilmeld dig her. \n\nHar du spørgsmål\, er du velkommen til at kontakte Jan Sølver Svendsen på 9635 1382 eller mail jss@dkamr.dk\n\nDagen før kurset modtager du link til Online-mødet\n DTSTART;VALUE=DATE:20201124 DTEND;VALUE=DATE:20201125 SUMMARY:ADR-kursus i håndtering og transport af farligt gods Hobro URL;TYPE=URI:https://www.maskinbladet.dk/arrangementer/vis?/2147 END:VEVENT END:VCALENDAR