BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//maskinbladet.dk//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.22// METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:20200918T110902CEST-4497gnuM0f@maskinbladet.dk DTSTAMP:20200918T090902Z DESCRIPTION:Stil skarpt på klimaet når velas i samarbejde med Dalum Landbru gsskole inviterer til Klimaworkshop torsdag den 27. februar og mandag den 9. marts\n\nKlimaet fylder mere og mere i den offentlige debat\, og for at klæde dig på til aktivt at kunne tage en rolle i denne debat\, har vi pla nlagt en klimaworkshop i samarbejde med Dalum Landbrugsskole.\n\nTanken er \, at en kombineret tilgang med viden og input fra både erfarne landmænd o g fremtidens landmænd\, som snart skal ud på bedrifterne\, vil sikre et go dt udbytte af workshoppen.\n\nUdbytte for dig \n\nVed at deltage i klimawo rkshoppen får du et overblik over hvilke klimatiltag\, der vil give mening at gennemføre på din bedrift. Eksempelvis om der er områder\, hvor du båd e kan hjælpe klimaet og din pengepung. På den måde har du et solidt fagli gt grundlag at støtte dig til\, når banken eller folk i din omgangskreds s nakker klima.\n\nForm og indhold\n\nWorkshoppen foregår over 2 dage. Dag 1 er dedikeret til at klæde deltagerne på med den nyeste viden inden for kl imatiltag på svine- og kvægbedriften samt ude i marken. På workshoppen er der også fokus på klimatilpasning og risikovurdering\, hvilket bl.a. er br ugbart\, når man skal snakke med potentielle købere og banken.\n\n Efterfø lgende vil de studerende på Dalum Landbrugsskole dykke ned i de relevante tiltag på deltagernes bedrifter\, for at undersøge og belyse dem mere uddy bende. Dette har de studerende brug for lidt tid til at gøre\, og derfor f oregår klimaworkshoppen over 2 dage. På dag 2 udarbejdes der handlingsplan er på baggrund af de studerendes arbejde\, og ved præsentationen af handli ngsplanerne er der mulighed for at erfaringsudveksle.\n DTSTART;VALUE=DATE:20200227 DTEND;VALUE=DATE:20200228 SUMMARY:Klimaworkshop URL;TYPE=URI:https://www.maskinbladet.dk/arrangementer/vis?/2045 END:VEVENT END:VCALENDAR