I en ny rapport konkluderer EU-Kommissionen, at den danske IPM-indsats ikke er tilstrækkelig. Men det er de danske myndigheder meget uenige i, fremgår det af en kommentar fra Miljø- og Fødevareministeriet.

I Miljø- og Fødevareministeriet mener man, at målet for gennemførelse af EU-kravene til Integreret Plantebeskyttelse (IPM) herhjemme er opfyldt med den opnåede reduktion i pesticidbelastningen på 40 procent, der primært sker via pesticidafgiften. Men i forbindelse med en Fact-Finding Mission EU-Kommissionen foretog i Danmark fra den 3. til den 10. maj 2017, så finder kommissionen ikke, at Danmark lever op til de otte IPM-principper. Det fremgår af Final report of a fact-finding mission carried out in Denmark, der blev offentliggjort den 11. november.

Rapporten fremhæver en række eksempler på god praksis i forhold til brugen af planteværnsmidler i Danmark, såsom præcisionsanvendelse af pesticider på jernbaner samt en række tiltag til at udvide udvalget af ikke-kemiske pesticider, ligesom data fra vandovervågningen i Danmark indikerer en høj grad af overholdelse af kvalitetsstandarderne for både grund- og drikkevand for planteværnsprodukter, der er godkendt på nuværende tidspunkt. Den danske rådgivningsindsats fra Seges til de danske landmænd vedrørende IPM får også pæne ord med på vejen, men i rapporten fremhæves også, at myndighederne har identificeret elementer, der forhindrer en bæredygtig anvendelse af pesticider.

Det drejer sig blandt andet om avlernes begrænsede udnyttelse af visse IPM-værktøjer, hvilket blandt andet skyldes store arealer med efterafgrøder og overvintrende afgrøder, som begrænser virkningerne på ukrudt ved sædskifte i foråret. Det fremføres også, at der er store økonomiske konsekvenser ved at gå bort fra de kemiske bekæmpelsesmidler. Danske analyser konkluderer, ifølge rapporten, at en mere udbredt gennemførelse af foranstaltningerne til IPM kan reducere Pesticidbelastningsindekset (PBI) med yderligere 10 procent, men at det vil have en negativ påvirkning på landmændenes økonomi.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind